Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 443 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Mal (Gyrm)Değerlemesi
İngilizce Valuation of Real Estate
Dersin Kodu
SBP 443 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Amaçları 1. Taşınmazlarla ilgili planlama çalışmalarından başlayarak, planlamaya dayalı yapılacak proje uygulamalarında, taşınmaz değerinin belirlenmesi hakkında bilgi vermek.
2. Taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımlarda öncelikle mal sahibinin ve dolaylı olarak kamunun uğrayabileceği zararları önlemek üzere yasal tanımlama ve hükümler açıklanarak uygulamalar için beceri kazandırmak.
3. Taşınmaz mal değerlemesinde karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgilendirmek ve çözüm önerileri sunmak.
Dersin Tanımı Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; karşılaştırma, gelir, maliyet ve karma değerleme yöntemleri, nominal değerleme yaklaşımı, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değer ve vergi amaçlı harita altlıklarının üretimi. 3D değer haritaları. Coğrafi bilgi sistemleri ile taşınmaz değerlemesi. Taşınmaz değerlemesinde ülkemizdeki uygulamalar. Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulamaları
Dersin Çıktıları i) Taşınmaz mal ve değerleme kavramlarının anlaşılması
ii) Taşınmaz mal değerleme tekniklerini birbirleri ile karşılaştırabilme, ilgili taşınmaza uygun olan değerleme yöntemini belirleyebilme, uygulayabilme ve taşınmaz değerleme yöntemlerini geliştirebilme.
iii) Taşınmaz mal değerleme sürecinde gerekli işlemlerin uygulanmasında gelişmiş ustalık ve beceriyi kanıtlayabilme,
iv) Teknik rapor yazma, sunum yapabilme becerisi
v) Farklı disiplinlerden ve seviyelerden oluşmuş bir ekibin üyeliğini ve liderliğini yapabilecek niteliklere sahip olma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı AHMET AÇLAR, VOLKAN ÇAĞDAŞ, 2002, MÜHENDIS, MIMAR VE UZMANLAR IÇIN TAŞINMAZ (GAYRIMENKUL) DEĞERLEMESI, TMMOB HARITA VE KADASTRO MÜHENDISLERI ODASI YAYINI, ANKARA
Diğer Referanslar GAYRIMENKUL DEĞERLEMESI (TERCUME), 2005, APPRISAL INSTUTE ISTANBUL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER MESLEK YÜKSEK OKULU – ISBN 975-404-721-9
- INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COMMITTEE, 2005, ULUSLARARASI -DEĞERLEME STANDARTLARI (TERCÜME), SERMAYE PIYASASI KURULU, 2005.
- WANG, KO. (2002) REAL ESTATE VALUATION THEORY, BOSTON: KLUWER ACADEMIC.
- BOYKIN, J. H. (2001). LAND VALUATION: ADJUSTMENT PROCEDURES AND ASSIGNMENTS, CHICAGO, III. APPRAISAL INSTITUTE
- COLLIER, N. (2001) THE APPRAISAL OF REAL ESTATE, CHICAGO, III. APPRAISAL INSTITUTE
- SCHILLER, R. (2001) DYNAMICS OF PROPERTY LOCATION VALUE AND THE FACTORS WHICH DRIVE THE LOCATION OF SHOPS, OFFICES AND OTHER LAND USES, NEW YORK: SPON PRESS.
- BETTS, R. M. (1998) BASIC REAL ESTATE APPRAISAL UPPER SADDLE RIVER, N. J: PRENTICE HALL. METHODOLOGYFOR VALUIN
- BROWN, P. (1998) A METHODOLOGY FOR VALUING TOWN CONSERVATION LAND, CAMBRIDGE, MA: LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY.
- VENTOLO, W.L (1998) FUNDAMENTALS OF REAL ESTATE APPRAISAL, CHICAGO, III: REAL ESTATE EDUCATION CO.
- GELBTUCH, H.C., D. MACKMIN, M.R. MILGRIM (1997) REAL ESTATE VALUATION IN GLOBAL MARKETS, CHICAGO, III.: APPRAISAL INSTITUTE
- REYNOLDS, J. (1996) HISTORIC PROPERTIES: PRESERVATION AND THE VALUATION PROCESS, CHICAGO, III.: APPRAISAL INSTITUTE
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020