Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 423E - Ürün Tasarımında Kültür ve İletişim
 

EUT 423E - Ürün Tasarımında Kültür ve İletişim

Dersin Amaçları

1. Dil, kültür, iletişim ve anlamla ilgili kuramlara giriş
2. Eleştiri ve analiz becerisini geliştirmek
3. Tasarımı anlamada nesne ve özne merkezli yaklaşımları tanıtmak ve incelemek
4. İnsan yapımı nesneler üzerine anlam bağlamında bir okuryazarlık kazandırmak.

Dersin Tanımı

Tasarımda iletişim, anlam ve temsil konularına giriş, tarihçe ve amaçlar, Ürün merkezli
yaklaşımların temeli olarak dilbilim ve göstergebilim, Düzanlam, yananlam, gösteren,
gösterilen ve gösterge, Belirti, görüntüsel gösterge ve simge, Tasarımı anlamada ürün merkezli
ve kullanıcı merkezli yaklaşımlar,Göstergebilimsel Reklam Analizi, Tüketim Kültürü ve
Nesneler Sistemi,Ürün Anlambilimine Giriş, Ürünlerin oluşum ve yaşam bağlamındaki
anlamları, Ürünlerin insan yapımı nesneler ekolojisi bağlamındaki anlamları, Heyecan, deneyim
ve tasarım, Ürün Analizi, Anlambilimsel Ürün eskiz çalışması, Anlambilim ve Reklam

Koordinatörleri
Şebnem Timur
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024