Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 423E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ürün Tasarımında Kültür ve İletişim
İngilizce Cult.and Com.in Product Design
Dersin Kodu
EUT 423E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları 1. Dil, kültür, iletişim ve anlamla ilgili kuramlara giriş
2. Eleştiri ve analiz becerisini geliştirmek
3. Tasarımı anlamada nesne ve özne merkezli yaklaşımları tanıtmak ve incelemek
4. İnsan yapımı nesneler üzerine anlam bağlamında bir okuryazarlık kazandırmak.
Dersin Tanımı Tasarımda iletişim, anlam ve temsil konularına giriş, tarihçe ve amaçlar, Ürün merkezli
yaklaşımların temeli olarak dilbilim ve göstergebilim, Düzanlam, yananlam, gösteren,
gösterilen ve gösterge, Belirti, görüntüsel gösterge ve simge, Tasarımı anlamada ürün merkezli
ve kullanıcı merkezli yaklaşımlar,Göstergebilimsel Reklam Analizi, Tüketim Kültürü ve
Nesneler Sistemi,Ürün Anlambilimine Giriş, Ürünlerin oluşum ve yaşam bağlamındaki
anlamları, Ürünlerin insan yapımı nesneler ekolojisi bağlamındaki anlamları, Heyecan, deneyim
ve tasarım, Ürün Analizi, Anlambilimsel Ürün eskiz çalışması, Anlambilim ve Reklam
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. İletişimin, kültürel temsilin ve anlamın temelleri konusunda bilgi sahibi olur.
2. Belirli bir ürün ya da reklam konusunda dil merkezli yaklaşımları (göstergebilim ve anlam
bilim) kullanarak bir araştırma ve analiz yapabilecek, raporlayabilecek ve sunabilir.
3. Nesne ve özne merkezli araştırma yöntemlerini kullanarak karşılaştırmalı bir analiz
yapabilir
4. Mesleki ve entelektüel anlamda eleştirel bakış açısı kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fiske, J. 1990. Introduction to Communication Studies, London: Routledge
Diğer Referanslar Barthes, R. 1992. Mythologies. UK: Vintage.
Barthes, R. 1999. Göstergebilimsel Serüven. Çeviren Mehmet Rifat, Sema Rifat,
Istanbul:Kaf Yayıncılık
Krippendorff, K. 2006. The Semantic Turn: A New Foundation for Design, USA:
CRC Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024