Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 204E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Yapı Elemanları Tasarımı
İngilizce Arch.Building Element Design
Dersin Kodu
MIM 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
4 3 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Amaçları Öğrenciye, öncelikli ölçütler ile yapı elemanı sistemleri tasarlama ve mimari yapısal tasarım becerisinin - gerekli tasarım düzeylerinde teknik bilginin entegrasyonuna temel teşkil edecek biçimde – kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve bütünlenmesi: dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Mimari yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar çerçevesinde dış kabuğu oluşturan yapı elemanları ile ara kat döşemesi, merdiven ve iç duvar sistemlerinin tasarımı. Yapı elemanları tasarımı bağlamında, malzeme ve bileşenlerin bir araya gelişleri. Yapı elemanları sistemlerinin, bütüncül bakış açısı doğrultusunda birbirleri ile ve taşıyıcı sistemle bütünlenmesi. Gerçekleştirilen yapı elemanları tasarımının, malzeme, sistem ve bileşenlerin bir araya gelişleri bağlamında, iki boyutlu net teknik çizimler ve üç boyutlu modeller ile anlatılması.
Uygulama – Stüdyo Çalışması: Verilen ölçüt ve sınırlara göre her bir yapı elemanı ve birleşimlerinin analizi, tasarımı ve bütünlenmesi.
Dersin Çıktıları I (A2) Tasarım Düşüncesi Becerisi: Net ve kesin sorular sorma, bilgiyi özet fikirlerle yorumlayabilme, farklı bakış açılarını göz önünde bulundurabilme, iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara ulaşabilme ve ilgili ölçütler ve standartlara göre farklı alternatifleri deneyebilme.
II (A4) Teknik dokümantasyon: Teknik olarak net çizimler üretebilme, şartname yazabilme, malzeme, sistem ve bileşenlerin bir araya gelişlerini resimleyen ve tanımlayan modeller hazırlayabilme.
III (A5) Araştırma becerileri: Mimarlık ile ilgili ders programı ile ilgili bilgiyi, toplama, değerlendirme, kaydetme, uygulama ve karşılaştırmalı olarak geliştirme.
IV (A7) Mevcut örneklerin kullanılması: Mevcut örneklerde var olan temel ilkeleri inceleme, kavrama ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projeleri ile ilişkilendirilmesi konusunda seçimler yapabilme.
V (B10) Yapı kabuğu sistemleri: Temel performans, estetik, nem transferi, uzun dönem dayanım ve enerji-malzeme kaynaklarına bağlı olarak yapı kabuğu sistemleri ve ilgili bir araya gelişlerin, uygun bir şekilde uygulanması için gerekli temel ilkeleri anlama.
VI (B12) Yapı malzemeleri ve bir araya gelişler: Yapı malzemeleri, ürünleri, bileşenleri ve bir araya gelişlerin, içsel karakteristik özellikleri ve çevresel etki ve yeniden kullanım göz önünde bulundurularak performansları hakkındaki temel ilkeleri anlama.
Önkoşullar MIM 203E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022