Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 332 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 06.02.2019 Çarşamba Giriş: Dersin Tanıtımı, Yapım Yönetimi; Kavramlar
08.02.2019 Cuma Bina Yapımında Yönetim Düzeyleri
2 13.02.2019 Çarşamba Yapım Yönetiminde Firma Düzeyi- Yüklenici Firmalar
15.02.2019 Cuma Yapım Yönetiminde Proje Düzeyi-Yüklenici Firmalar
3 20.02.2019 Çarşamba Proje Düzeyinde Örgütlenme Ve İş Yaptırma Usulleri- Yüklenici Firmalar
22.02.2019 Cuma Fizibilite-Kavramı, Kapsamı, yönleri
4 27.02.2019 Çarşamba Uygulama: Fizibilite etüdü
01.03.2019 Cuma Uygulama: Girişim Kararları
5 06.03.2019 Çarşamba İnşaat Projeleri ve Maliyet İlişkisi - Kavramlar
08.03.2019 Cuma Maliyeti Etkileyen Faktörler
6 13.03.2019 Çarşamba Maliyet Tahmin Teknikleri
15.03.2019 Cuma Uygulama: Maliyet tahmini
7 20.03.2019 Çarşamba Uygulama: Maliyet tahmini
22.03.2019 Cuma YIL İÇİ SINAVI 1
8 27.03.2019 Çarşamba DÖNEM ARA TATİLİ
29.03.2019 Cuma
9 03.04.2019 Çarşamba İnşaat Projelerinde İhale ve Teklif Hazırlama Süreçleri
05.04.2019 Cuma İnşaat Projelerinde Sözleşmeler
10 10.04.2019 Çarşamba İnşaat Projelerinde Şartnameler
12.04.2019 Cuma Yapım Hazırlıkları
11 17.04.2019 Çarşamba Şantiye Yerleşim Planlaması
19.04.2019 Cuma İnşaat Projelerinde Süre Yönetimi
12 24.04.2019 Çarşamba İnşaat Projelerinde Süre Yönetimi
26.04.2019 Cuma Uygulama: Süre Yönetimi
13 01.05.2019 Çarşamba TATİL
03.05.2019 Cuma Uygulama: Süre Yönetimi
14 08.05.2019 Çarşamba İnşaat Projelerinde İdari Süreçler: Toplantılar, Ödemeler, Değişiklik Yönetimi, Hak Talepleri ve Anlaşmazlıklar
10.05.2019 Cuma YIL İÇİ SINAVI 2
15 15.05.2019 Çarşamba İnşaat Projelerinde İdari Süreçler: Denetim ve İş Bitirme Aşamaları Tasarım ve Yapım Sürecinde Güvenlik
17.05.2019 Cuma Mimarlık Meslek Etiği (Her öğrenci bir örnek olay araştıracak ve bu örnek olaylar derste tartışılacaktır.)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023