Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 223 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Kullanım Planlaması
İngilizce Land Use Planning
Dersin Kodu
SBP 223 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özlem Özçevik
Arife Eymen Karabulut
Dersin Amaçları 1. Arazi Kullanım Planlamasının doğasının ve amacının anlaşılması
2. Arazi Kullanım Karar Alma Süreçleri ile Büyümenin kontrolü ve yönetiminin prensiplerinin anlaşılması
4. Arazi kullanım planlamasının ‘Sürdürülebilirlik’ ‘Katılım’ ‘ Yasa ve politika’ ‘Sosyo-ekonomik’ boyutunun anlaşılması
5. Alan çalışması ile arazi kullanım haritası okuyabilme ve yorum yapabilme, söz konusu alanın mevcut arazi kullanım durumunu anlayabilme, ihtiyaçlar ve faktörler doğrultusunda gelecek arazi kullanım yapısı hakkında senaryo oluşturabilme
Dersin Tanımı Arazi kullanım planlaması, yerel yönetimler için doğal, yapay ve sosyo ekonomik çevrenin ihtiyaçlara göre planlamasında ve tasarımında kullanılan anahtar bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu yönü ile topluma direk olarak ulaşan etkileri bulunmaktadır. Kent plancıları ve tasarımcılar, çevresel sistemler, politik ve ekonomik güçlerle ilgili tüm değişim ve gelişmeleri arazi kullanım planlamasına yansıtma görevleri bulunmaktadır. Plancılar ve tasarımcılar gelecek arazi kullanımı veya kent planı için ortak bir vizyon oluşturma sürecinde bilgi birikimlerini, teknik ve siyasi becerilerini, problem çözme, yaratıcılık yetilerini kullanarak çözüm aramaktadırlar. Bu ders, küçük bir yerleşim alanına odaklanarak, arazi kullanımı planlamasına bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Arazi kullanım planlarının temel bileşenleri hakkında veri ve bilgi toplamak ve analiz etme konusunda deneyim kazanacaktır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022