Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 223 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Açılış Dersi
Planlama, Plancı, Plan
Arazi Kullanım Planlamasına Giriş
2 Arazi Kullanım Planlama Sürecine Giriş
Temel Kavramlar
Arazi Kullanım Planlama Süreci Tanımlama
Arazi Kullanım Planlamasının Temel İlkeleri
Arazi Kullanım Planı ve Dokümanları
Arazi Kullanım Planlama Süreci ve Bileşenleri
Ekosistem ve Arazi Kullanım Planlaması
3 Yerinde Saha Çalışması
4 Sürdürülebilrlik ve Arazi Kullanım Planlaması
Sürdürülebilir Gelişme (SG) ve Arazi Kullanım İlişkisi
Sürdürülebilir Arazi Kullanım İçin Araçlar, Kurumlar ve Politikalar
5 Arazi kullanımda bir fonksiyon olarak “Koruma Alanları”
6 Yerleşmeler Hiyerarşisi ve Arazi Kullanım
Planlar Hiyerarşisi ve Arazi Kullanım
Planlama Yaklaşımları ve Gelişimi
Kentsel Arazi Kullanım Modelleri ve Fiziksel Gelişme Formları
Kentsel Yapıyı Tanımlayan Arazi Kullanım Modelleri
7 Arazi Kullanım Planlamasında Araçlar; Plan, Mülkiyet, Yasa ve Politikalar
ARAZİ KULLANIM ARAÇ VE TEKNİKLER
8 Arazi Kullanımda Yer Seçimi Gereksinimleri
Arazi Kullanımda Yer Seçimi İlkeler
Standartlar ve Kriterler
9 Ara Sınav
10 Arazi Kullanımda Yer Seçimi Gereksinimleri
Arazi Kullanımda Yer Seçimi İlkeler
Standartlar ve Kriterler
11 Endüstri 4.0 & Yarının Şehirleri
Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a
Teknolojik Arka Plan: Siber Sistemler ve Nesnelerin İnterneti
12 ENDÜSTRİ 4.0. ÇEVRE, PLANLAMA VE TASARIMA ETKİLERİ
13 YIİ İÇİ ÖDEV SUNUMLARI
14 YIİ İÇİ ÖDEV SUNUMLARI
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022