Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 234 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Sosyolojisi
İngilizce Urban Sociology
Dersin Kodu
SBP 234 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülden Erkut
Özge Atalay Çelik
Ebru Kurt Özman
Dersin Amaçları Dersin Kapsam ve İçeriğinin Tanıtımı:
Şehir Sosyolojisi, insan toplumlarının oluşumunu ve dönüşümünü anlamayı ve insan toplumlarının geliştirdiği sosyal kurumlar ve şehirsel yerleşmeler özelinde sosyolojik bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.
Ders kapsamında, aşağıdaki ders planında sunulan temel konular aktarılacaktır.
Şehir, Toplum ve Planlama: Genel Kavramsal Giriş
Toplumların Tarihsel Gelişimi ve Farklılaşma
Sosyal Kuramlar ve Şehir-
Klasik Kuramsal Perspektifler I (Berlin Okulu)
Klasik Kuramsal Perspektifler-II (Şikago Okulu)
Güncel Kuramsal Perspektifler-II (Los Angeles Okulu)
Güncel Kuramsal Perspektifler-I (Paris Okulu)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Şehirleşme-Merkez ve Çevre Kuramı
Türkiye’de Şehirleşme, Göç ve Mekân
Toplumsal tabakalaşma, sınıf ve eşitsizlik
Yoksulluk ve toplumsal dışlanma
Küreselleşme sonrası toplumsal sorunlar/değişimler
Sosyal politikalar ve uygulamalar
Dersin Tanımı Şehir Sosyolojisi, insan toplumlarının oluşumunu ve dönüşümünü anlamayı ve insan toplumlarının geliştirdiği sosyal kurumlar ve şehirsel yerleşmeler özelinde sosyolojik bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İşleyişi ve Beklenenler
Ders konusunun işlenmesinin ardından, haftalık belirlenecek olan okuma listesindeki kaynaklara ilişkin tartışmalarla ders tamamlanacaktır.
Bir yıl içi sınavı, bir dönem ödevi ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılacaktır. Ders planına bağlı olarak öğrencilerin derse katılımı ve katkısı kişisel, dönem ödevi ise grup bazında değerlendirilerek yıl içi notu belirlenecektir.
Dönem ödevinin amacı, şehir sosyolojinin başlıca kuramlarını temsil eden düşünürlerin seçilmiş makalelerinin, tüm öğrenciler tarafından okunmasını ve sınıfta da tartışmasını sağlamaktır. 3 sunum haftasında toplam 12 düşünür/konu ile ilgili makale tartışılacaktır. Öğrenci gruplarının herbiri
4 kişiden oluşacaktır.
Yarıyıl sonu sınavı ile okuma listesindeki materyalin, sunumlarda tartışılacak makalelerin ve derslerde anlatılan konuların öğrenci tarafından kavranma düzeyi ölçülecektir.
Öğrencilerin tüm derslere ve tartışmalara etkin olarak katılımı, yarıyıl içi değerlendirme notunu etkileyecektir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024