Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / GSB 363 - Mimarlıkta Seramik Uygulamalar
 

GSB 363 - Mimarlıkta Seramik Uygulamalar

Dersin Amaçları

Bu ders ile,
1. üç boyutlu form tasarlayarak sanatsal ve estetik duyarlılığı kazandırmak,
2. seramik biçimlendirme yöntemleri ele alınarak öz-biçim-işlev kavramlarını irdelemek,
3. sanat alanında ilgi ve yetenekleri keşfedip, gelişrmek,
4. seramik tekniklerini içine alan uygulamalar yapmak,
5. biçimlendirme ve biçim oluşturma becerileri kazandırmak
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Plastik malzeme olan kilin fiziksel ve kimyasal özellikleri; kilin şekillendirme yöntemleri; görsel
iletişim; kavramsallaştırma ve görselleştirme konularının üç boyutlu form çalışmalarında
irdelenmesi; zıtlıkların dengesi (doluluk/boşluk, ışık/gölge, renk kontrastı); dokusal zıtlıklar;
oransal düzenlemeler; görsel formun ritmi; ifadenin Gestalt teorileri; transformasyon teknikleri;
metamorfoz çalışmaları.

Koordinatörleri
Aynur Karakaş Karaağaç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024