Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / GSB 363 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Seramik Uygulamalar
İngilizce Ceramic Applications in Architecture
Dersin Kodu
GSB 363 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aynur Karakaş Karaağaç
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. üç boyutlu form tasarlayarak sanatsal ve estetik duyarlılığı kazandırmak,
2. seramik biçimlendirme yöntemleri ele alınarak öz-biçim-işlev kavramlarını irdelemek,
3. sanat alanında ilgi ve yetenekleri keşfedip, gelişrmek,
4. seramik tekniklerini içine alan uygulamalar yapmak,
5. biçimlendirme ve biçim oluşturma becerileri kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Plastik malzeme olan kilin fiziksel ve kimyasal özellikleri; kilin şekillendirme yöntemleri; görsel
iletişim; kavramsallaştırma ve görselleştirme konularının üç boyutlu form çalışmalarında
irdelenmesi; zıtlıkların dengesi (doluluk/boşluk, ışık/gölge, renk kontrastı); dokusal zıtlıklar;
oransal düzenlemeler; görsel formun ritmi; ifadenin Gestalt teorileri; transformasyon teknikleri;
metamorfoz çalışmaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. yaratıcı düşünceyi çeşitli uygulama tekniklerine dönüştürme becerilerini geliştirir,
II. estetik duyarlılığa ve sanatsal yaratıcılığa sahip olur,
III. mekan ile bütünleşen artistik ve işlevsel ürün tasarımları oluşturur,
IV. tasarım eleman ve ilkelerini, malzeme bilgisiyle bütünleştirerek farklı kompozisyonlar
tasarlar,
V. takım halinde çalışabilme yeteneğine sahip olur.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022