Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 360E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyal Değişim, Cinsiyet ve Mekan
İngilizce Social Transform.,Gender&Space
Dersin Kodu
ICM 360E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Görgül
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. Art-yapısalcı paradigmalar bağlamında sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin interdisipliner içerikli temel bilgi birikimini oluşturmak,
2. Mekân ve kimlik ilişkilerini okuyabilmeyi ve deşifre edebilmeyi geliştirmek,
3. İç mekânda, sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin farklı katmanların oluşturduğu mekânsal örüntüleri var eden alt sistemleri vb unsurları algılamak ve tartışmak,
Gündelik hayatın inşasında, sosyal değişim, cinsiyet ve mekân ilişkilerini sorgulamak ve tartışmak.
Dersin Tanımı Sosyal değişim, cinsiyet ve mekân etkileşimine ilişkin feminist and queer yaklaşımlar; sosyal faklılıkların cinsiyet, kimlik, yurtsuzlaştıma vb. boyutlarının kavranması; sosyal katmanlar, yurtsuzlaştırma süreçleri, göç, kentsel ayrışma; üçüncü-dalga ve cinsiyetle ilgili ard-yapısalcı etkileşimler; cinsiyet bağlamındaki güncel paradigmalar ve cinsiyet olgusunun cinsellik, ırk, sınıf ve özne/öznellik ve sosyal düzenle ilişkili diğer izleklerle olan karmaşık ilişkileri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. Art-yapısalcı cinsiyet ve mekân paradigmaları hakkında bilgilenme,
II. Mekân ve kimlik ilişkilerinin kavranması beceri ve yetkinligi,
III. Farklı normatif katmanlar üzerinden biçimlenen mekânsal örüntülere ilişkin alt-sistemlerin vb irdelenmesi ve tartışılması beceri ve yetkinligi
IV. Mekân ve cinsiyete ilişkin güncel tartışmaların takip edilmesi ve üretilmesi beceri ve yetkinligi.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Rendell, Jane. (1999). Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction, Routledge, New York.
Diğer Referanslar Butler, Judith. (2006). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York.
Freeman, Elizabeth. (2010). Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Duke University Press, Durham, NC.
Gibson-Graham, JK. 2006. A Postcapitalist Politics, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.
Lefebvre H. (1992). Production of Space, Wiley, Blackwell Publishers.
Madanipour, A. et al. (2013). Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe, Routledge, New York.
Soja, Edward W. (1996). Third Space: Journeys to Los Angeles and Other Real-And-Imagined Places, Blackwell Publishers.
Sutton, S. (2011). The Paradox of Urban Space: Inequality and Transformation in Marginalized Communities, Palgrave Macmillan Publishers.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022