Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 453E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürdürülebilir Planlama ve Gelişme
İngilizce Sustainable Plan. and Developm
Dersin Kodu
SBP 453E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tüzin Baycan
Dersin Amaçları Dersin amacı; sürdürülebilir kalkınma paradigmasının kentsel ölçekte ve planlama bakış açısından yansımalarının değerlendirilmesi, sürdürülebilir kentsel planlama bileşenlerinin tanımlanması, öğrencilere disiplinlerarası bir perspektifle ve çok boyutlu bileşenleriyle çevre duyarlı planlama yaklaşımının benimsetilmesi ve bu yaklaşımın tamamlayıcısı olan değerlendirme araç ve tekniklerini kullanım becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Sürdürülebilir kalkınma paradigmasının kentsel ölçekte ve planlama bakış açısından değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler,
1. Kalkınma ve çevre paradigmalarını anlama ve değerlendirme
2. Sürdürülebilir kalkınma paradigmasını disiplinlerarası boyutuyla anlama ve değerlendirme
3. Sürüdülebilir kalkınma paradigmasını planlama bakış açısıyla değerlendirme
4. Sürdürülebilirlik çerçevesinde planlama alanına giren yeni yaklaşımlara hakim olma ve bunları uygulama
5. Sürdürülebilirliğin ölçülmesine yönelik kriter ve göstergeleri kullanma
6. Sürdürülebilir kalkınma ve planlama için yasal ve politik açıdan değerlendirme yapabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar Teknik altyapıya sahip derslik (projektör ve internet)
Diğer -
Ders Kitabı Beriatos, E., C.A. Brebbia, H. Coccossis, A. Kungolos (eds) 2003. Sustainable Planning and Development, WIT Press.
Diğer Referanslar Archibugi, F., P. Nijkamp, (eds) 1989. Economy and Ecology: Towards Sustainable Development, Kluwer Academic Publishers.
Atalık, G. ve diğerleri, 1994. Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması, TÜBİTAK/DEBAG/127-G, İTÜ.
Atalık, G. ve diğerleri, 1996. Yerel Yönetimler İçin Çevre Duyarlı Planlama, TÜBİTAK/YDABÇAG/265-G, İTÜ.
Atkinson, G., Dubourg, R., Hamilton, K., Munasinghe, M., Pearce, D., Young, C., 1997. Measuring Sustainable Development: Macroeconomics and the Environment, Edward Elgar Publishers.
Baycan Levent, T., 1999. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma: Marmara Havzası İçin Bir Yöntem Denemesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
Breheny, M.J., 1991. Sustainable Development and Urban Form, London: Pion Limited.
Ferrante, A., 2000. The Sustainable City. Urban Regeneration and Sustainability, WIT Press.
Kozlowski, J., (ed) 1993. Towards Planning for Sustainable Development, G. Hill, Avebury.
Munasinghe, M., J. Mcneely, 1995. Defining and Measuring Sustainability, The United Nation University and The World Bank.
Nijkamp, P., A. Perrels, 1994. Sustainable Cities in Europe, Earthscan Publications Ltd.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023