Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 453E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Kalkınma ve Çevre, Çevreye Yaklaşımlar ve Çevre Paradigmaları
2 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı, Anlamı ve Kapsamı, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Çeşitli Bilim Dallarının Yaklaşımı
3 Planlama Yaklaşımı, Kentsel ve Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma
4 Kentsel-Bölgesel Sistemler ve Sürdürülebilir Kalkınma
5 Kentsel-Bölgesel Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma, Havza Planlaması ve Yönetimi, Kıyı Alanları Yönetimi vb.
6 Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi ve Göstergeler
7 Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları
8 Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma ve Çevre Sorunları, Yıliçi Sınavı
9 Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sürdürülebilir Kalkınma Koşulları
10 Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye’nin Kalkınma ve Çevre Sorunları
11 Türkiye’de Çevre Sorunlarına Yaklaşımlar ve Yasal Çerçeve
12 Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Koşulları, Planlama ve Uygulama
13 Sürdürülebilir Planlama – Genel Tartışma
14 Sürdürülebilir Planlama – Genel Tartışma
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024