Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 466E - Mimari ve Etkileri
 

MIM 466E - Mimari ve Etkileri

Dersin Amaçları

1. Mimarlık üretimini etkileşime girdiği ve tetiklediği diğer disiplinler ve sosyal, mekânsal, kültürel, çevresel bilgi alanları içinde anlama
2. Mimarlık aracılığıyla tetiklenen kullanım ve deneyim ilişkilerini tasarım sürecinin bütüncül bir parçası olarak değerlendirme
3. Mimari örnekleri literatür araştırması, yerinde inceleme, sözlü görüşmeler, gözlem, haritalama, işitsel, görsel, duyumsal kayıt vb. araçlarıyla okuma, tartışma
4. Mimari eleştiri için özgün yazınsal ve görsel içerik üretme

Dersin Tanımı

Mimarlık yapı, temsil, söylem, yazın, fikir vb. halleriyle, mekansal, sosyal, ekonomik, ideolojik, estetik etkileşimler üreten bir araç olarak görülebilir. Bu ders, mimarlığı bitmiş bir nesne veya ayrık bir disiplin olarak değil, içine doğduğu, etkileşime girdiği ve tetiklediği ilişkiler içinde değerlendirmeyi hedefler. Ders içeriği, davetli konuşmacılar, mevcut yapıların yerinde incelenmesi, okumalar ve özgün temsiller, mimarlığı tasarım süreci ve sonrasındaki yaşamsal, deneyimsel, sosyo-kültürel, fiziksel, çevresel vb. etkileşimleri ile birlikte incelemeyi, belgelemeyi ve tartışmayı amaçlar.

Koordinatörleri
Sevgi Türkkan Sroka
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024