Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 466E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari ve Etkileri
İngilizce Architecture and Its Effects
Dersin Kodu
MIM 466E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sevgi Türkkan
Dersin Amaçları 1. Mimarlık üretimini etkileşime girdiği ve tetiklediği diğer disiplinler ve sosyal, mekânsal, kültürel, çevresel bilgi alanları içinde anlama
2. Mimarlık aracılığıyla tetiklenen kullanım ve deneyim ilişkilerini tasarım sürecinin bütüncül bir parçası olarak değerlendirme
3. Mimari örnekleri literatür araştırması, yerinde inceleme, sözlü görüşmeler, gözlem, haritalama, işitsel, görsel, duyumsal kayıt vb. araçlarıyla okuma, tartışma
4. Mimari eleştiri için özgün yazınsal ve görsel içerik üretme
Dersin Tanımı Mimarlık yapı, temsil, söylem, yazın, fikir vb. halleriyle, mekansal, sosyal, ekonomik, ideolojik, estetik etkileşimler üreten bir araç olarak görülebilir. Bu ders, mimarlığı bitmiş bir nesne veya ayrık bir disiplin olarak değil, içine doğduğu, etkileşime girdiği ve tetiklediği ilişkiler içinde değerlendirmeyi hedefler. Ders içeriği, davetli konuşmacılar, mevcut yapıların yerinde incelenmesi, okumalar ve özgün temsiller, mimarlığı tasarım süreci ve sonrasındaki yaşamsal, deneyimsel, sosyo-kültürel, fiziksel, çevresel vb. etkileşimleri ile birlikte incelemeyi, belgelemeyi ve tartışmayı amaçlar.
Dersin Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. Mimarlık disiplininin etkileşime girdiği alan ve konularla ilgili tarihsel ve güncel yaklaşımlar, kuramsal tartışmalar, uygulamalar ve değişen paradigmalar hakkında bilgi edinirler.
2. Ders anlatımı, okumalar, örnekler ve referanslar üzerinden dersin haftalık içeriğinin özgün görsel ve sözel içerik üretilmesi ve değerlendirme becerisi kazanırlar.
3. Kuramsal bilgi aracılığıyla mimari üretim, söylem ve yapılı çevreyi sosyal, kültürel, çevresel, yapısal vb. bağlamlarda anlama, yorumlama ve tartışma becerisi kazanırlar.
4. Mimari örnekleri incelemek ve yorumlamak için araştırma yaklaşımı ve yöntemi geliştirme, yerinde gözlem, geribildirim, görüşme vb. bilgi üretim araçlarının, görsel, işitsel, duyusal belgeleme tekniklerinin kullanımı becerisi kazanırlar.
5. Üretilen bilginin grafik ve sözel ifadesinin geliştirilmesi, basılı ve dijital mecrada etkin şekilde sergilenmesi, İngilizce olarak sunulması becerisi kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Actions of Architecture, J.Hill, 2003.
The Architect: Chapters in the History of the Profession, S. Kostof, 2001.
Occupying Architecture: Between the Architect and the User, J. Hill, 1998.
How Buildings Learn, Steward Brand, 1994.
Diaries/Journals + Films : Living Architectures, I.,Bêka, L. Lemoine, 2013.
Thinking Architecture, P. Zumthor, 2010.
Toward a Lexicon of Usership, Stephen Wright, 2013.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023