Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 351E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje V
İngilizce Architectural Design V
Dersin Kodu
MIM 351E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Emin Şalgamcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Tasarım problemlerini çevresel, sosyal ve kentsel yönleriyle ele alma ve tartışma, bireysel sorumluluk ve kolektif çalışma bilinci kazandırmak,
2. Sosyal ve kültürel senaryolara dayalı program geliştirebilme, alternatif konsept tasarımları üzerine tartışma bilinci kazandırma,
3. Çözüme ulaşmayı sağlayacak işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi üzerine düşünme, araştırma yapma yetisi kazandırmak,
4. Mekâna yapısal form vermede güncel teknolojileri araştırmak, yapısal ve tektonik özellikleri gerekli detay ve ölçekte ifade edebilmesini sağlamak,
5. Mimari tasarım sürecinin ve sonucunun anlaşılabilir bir şekilde ifadesi için gereken temsil araçlarının kullanımının geliştirilmesini sağlamak.
Dersin Tanımı Çok boyutlu tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekânsal çözümler geliştirilmesi, mimarlığın toplumsal ve kültürel katmanları, tasarımın yer, bağlam, program, mekan, kimlik, temsiliyet konuları ile tartışılması, mimarinin gelişmiş yapım ve üretim teknolojileri ile ilişkilendirilerek ele alınması, dijital tasarım yöntem ve araçlarının tasarım sürecinde kullanılması; çok yönlü temsil ortamlarına hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi.
Dersin Çıktıları 1. Gelişmiş mimari tasarım ve eleştirel düşünme becerisi, 2. Bireysel çalışma ve grup koordinasyonu yapabilme yetisi, 3.Yer, kentsel bağlam, programa ilişkin araştırma yapma, 4. Tasarıma uygun alternatif enerji, yapı teknoloji olanaklarını araştırma ve karar verme becerisi, 5. Örnekler üzerinden tasarım kararlarının okuyabilme becerisi, 6. Sunum ve grafik becerisinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi
Önkoşullar MIM 212 DD veya MIM 212E DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Jacobs, J., The Death and Life of Great American Cities, Vintage, 1992
Tschumi, B., Notations: Diagrams and Sequences, Artifice Books on Architecture, 2014.
Plowright , P., Revealing Architectural Design: Methods, Frameworks and Tools, Routledge, 2014.
Illies, C., Ray, N., Philosophy of Architecture, Cambridge Architectural Press, 2014.

Ballantyne, A., (ed.), Architecture Theory: A Reader in Philosophy and Culture, Continuum, London. 2005.

Hays, M., (ed.). Architecture Theory since 1968, The MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
Tschumi, B., Architecture And Disjunction Cambridge, Massachusetts: Mit Press, 1994
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024