Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 457 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyal Politika ve Planlama
İngilizce Social Policy and Planning
Dersin Kodu
SBP 457 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülden Erkut
Dersin Amaçları 1.Planlama süreci kapsamında bir sosyal politika aracı olarak sosyal planlamanın öneminin kavranması
2.Sosyal alanda ortaya çıkan kentleşme, konut, insan gücü, sağlık ve eğitim gibi alanlarda oluşan sorunlara sistematik ve akılcı çözümler üreterek dengeli kalkınma konusunda yaklaşımlar geliştirilmesi
Dersin Tanımı Planlama süreci kapsamında sosyal politikanın öneminin kavranması ve toplumsal alanda ortaya çıkan kentsel sorunlara ilişkin dünya ve Türkiye ölçeğinde üretilen politika ve uygulamalarının incelenmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında sosyal politikanın temel öğeleri ve genel çerçevesi incelenecek olup; sosyal devlet ve sosyal politikalar; küreselleşme süreci, neo- liberal politikalar ve bunların kent üzerindeki etkileri; yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma; sosyal planlama; dünya’da ve AB ülkelerinde kentsel ölçekte sosyal problemler, sosyal politika ve uygulamaları; uluslar arası kuruluşların deneyimleri ve politikaları ile Türkiye’nin sosyal politika ve sosyal planlama deneyiminin incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Sosyal ve kültürel yapı, farklı kültürel yapıları karakterize eden gereksinim, istek, davranış biçimleri, sosyal ve mekansal doku ilişkileri
2. Planlama ve tasarımda geliştirilen tüm kararlarda ülkede sosyal ve kültürel düzeyi arttırma, sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmaya yönelik çabalarda bulunma, mevcut kültürel yapı birikimini arttırma
3. Ülkedeki sosyal ve fiziksel dokunun gelişmesinde, uluslararası kabul görmüş standartları yakalayabilme konusunda her türlü iletişime açık olma, ilişkiler sistemi kurgusunu gerçekleştirebilecek araçları tanımlama ve planlama faaliyetlerinde bu araçl
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Güven, S., 1995, Türkiyede Sosyal Planlama, Ezgi yayınları, Bursa.
Hill, D., 1994, Citizens and Cities: Urban Policy in the 1990s, Harvester Wheatsheaf, London.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020