Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 411 - Mimari Proje VII
 

MIM 411 - Mimari Proje VII

Dersin Amaçları

1. Güncel kentsel dinamiklerin çok boyutlu mimari tasarım problemleri aracılığı ile ele alınması,
2. İleri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve detaylandırılması,
3. Gelişmiş teknoloji, malzeme ve yapım sistemlerinin kullanılması,
4. Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası çalışma deneyimi sağlama,
5. Doğal, tarihi ve kültürel miras sayılacak değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mimari tavır edinme,
6. Mimari tasarım, araştırma, tasarım bilgisi üretme, eleştiri ve temsil alanlarında kişisel tavır geliştirme ortamının sağlanması.


mutlu insan*mutlu habitat
Son yüzyıldaki kontrolsüz yayılmanın ardından, kentlerde her zamankinden daha fazla insan yaşıyor. Günümüzün çevre, sağlık ve kaynak krizleri de kent yaşamına eklendiğinde, mutluluğumuz için yeni araştırma alanları yaratmak zorunlu görünmekte. Mimari tasarım stüdyosunun ana konusu, bu “mutlu insan / mutlu kent” araştırmasına dayanmakta. Stüdyonun amacı, kentsel ölçekte bir mahalle dokusu içinde, adil, güvenli, sağlıklı, üretken, eğlenceli aktif topluluklar yaratmayı başaran ‘mutlu habitat’lar inşa edecek, barınma ve ek mimari programları ele almayı hedefliyor. *adaptiogenesis *eudaimonia

Dersin Tanımı

Ulusal / uluslararası bağlamda kentsel dinamiklerle mimarinin ilişkisinin kurulması ve gelecek öngörüleri geliştirilmesi; farklı ölçek ve nitelikteki kentsel, bölgesel, küresel ilişkilerin analizi ve değerlendirilmesi; mimarinin sosyo-kültürel boyutunun, doğal, tarihi ve kültürel miras bağlamında tartışılması, derinlemesine analizi ve mimarlık bilgisine dönüştürülmesi; mimari tasarım sürecinin farklı disiplinlerle ilişkisinin kurulması ve entegrasyonu; büyük ölçekli, çeşitlilik içeren ve karmaşık mimari programlar için gelişmiş yapısal sistem ve detay düzeyinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesi; geçmiş dönemlerde edinilen kazanımların yetkin bir şekilde kullanımı ve kişisel yaklaşımlar geliştirilmesi.

Stüdyo, araştırma ve tasarımın sürekli geribildirimini gerçekleştirecek şekilde organize edilerek “araştırma yoluyla tasarım” modelini önemsemektedir. Bu, birbirine eklemlenerek gelişecek bir çalışma sürecini, tasarımda sürekli bir araştırma eşliğinde geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Stüdyo, sürdürülebilir sosyal- kültürel-ekonomik bağlamlar üzerine entellektüel araştırma yapmayı, spekülasyonlar üretmeyi, bağımsız düşünmeyi ve mimari tasarımı bunlar üzerine konumlandırılmayı teşvik edecektir. Stüdyo oturumları; bireysel kritikler, seminer ve sunumlar, sınıf içi ortak çalışma ve tartışmalar ile jürileri içerecektir. Stüdyo dört modül halinde birbirine eklemlenerek geliştirilecek tek bir tema etrafında yapılandırılacaktır. Tasarım araştırmaları sürecinde öğrencilerin verilecek okumaları yapmaları ve bu okumalar eşliğinde sınıf içi tartışmaları yönetmeleri beklenecektir.
Modül1 [M1]: ön çalışma- kentsel anlatı egzersizleri
Modül2 [M2]: yaşam alanı senaryoları ve spekülatif program geliştirme
Modül3 [M3]: sistem bileşenlerinin tasarımı
Modül4 [M4]: yapısal tektonik bileşenlerin geliştirilmesi

Koordinatörleri
Nurbin Paker Kahvecioğlu
Nurbin Paker Kahvecioğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023