Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 252 - Konut ve Yöre Planlaması
 

SBP 252 - Konut ve Yöre Planlaması

Dersin Amaçları

Konut ve konut alanlarının niteliği özellikle hızla kentleşmekte olan ülkelerin gündemlerindeki temel sorunların başında gelmektedir. Yörenin özelliklerinin hassasiyetle incelenmesi ve tasarlanması sürdürülebilir bir çevre kalitesinin ön koşullarıdır. Bu dersde hem yore planlaması ve tasarımı teknikleri hem de konut sorununu çözmeye yönelik konut üretim sistemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Dersin Tanımı

Hızlı bir kentleşme süreci içinde bulunan ülkelerde karşılaşılan önemli sorunlardan biri yerleşme ve konut alanlarının nicelik ve niteliksel olarak yetersizliğidir. Derste konut-barınma sorunu, çözüm stratejileri ve politikalarının değerlendirilmesi, konut alanlarının doğal ve sosyal çevre ile uyum içinde planlanması için gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerin çeşitli örnek alanlarda yöre analizleri yapmaları ve değerlendirmeleri istenmektedir.

Koordinatörleri
Funda Yirmibeşoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023