Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 252 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konut ve Yöre Planlaması
İngilizce Housing and Site Planning
Dersin Kodu
SBP 252 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Funda Yirmibeşoğlu
Dersin Amaçları Konut ve konut alanlarının niteliği özellikle hızla kentleşmekte olan ülkelerin gündemlerindeki temel sorunların başında gelmektedir. Yörenin özelliklerinin hassasiyetle incelenmesi ve tasarlanması sürdürülebilir bir çevre kalitesinin ön koşullarıdır. Bu dersde hem yore planlaması ve tasarımı teknikleri hem de konut sorununu çözmeye yönelik konut üretim sistemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.
Dersin Tanımı Hızlı bir kentleşme süreci içinde bulunan ülkelerde karşılaşılan önemli sorunlardan biri yerleşme ve konut alanlarının nicelik ve niteliksel olarak yetersizliğidir. Derste konut-barınma sorunu, çözüm stratejileri ve politikalarının değerlendirilmesi, konut alanlarının doğal ve sosyal çevre ile uyum içinde planlanması için gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerin çeşitli örnek alanlarda yöre analizleri yapmaları ve değerlendirmeleri istenmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Çeşitli göstergeler kullanarak konut alanları ve barınma sorunlarını analiz etme ve değerlendirme
2. Farklı ülkelerde ve Türkiyede uygulanan konut politikalarını analiz etme ve değerlendirme
3. Konut alanlarının yerseçiminde doğal süreçlerin sürdürülebilirliğini sağlayan ilkelerin anlaşılması
4. Konut alanlarında yapılaşma katsayıları nüfus yoğunlukları ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin anlaşılması
5. Aile tipleri yaşam biçimi aile döngüsü ve yerleşim yoğunluğu ile konut tipleri arasındaki ilişki
6. Konutların gruplanış biçimleri iklim topoğrafya sosyal ve kültürel tercihler otopark ve diğer teknik servislere ilişkin alternatif çözümler
Önkoşullar 6 Kısa sınava katılım ve ödev yapma
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lynch, K., 1984, Site Planning, The M.I.T. Press, Cambridge. Third Edition.
De Chiara, J., Panero, J., Zelnik, M., 1995, Time-Saver Standarts for Housing and Residential Development, McGraw-Hill, Inc. Second Edition.
United Nations, 1996, Report of the United Nations Conference on Human Settlements HABITAT II, Istanbul, 3-14 June 1996.
United Nations, 2009, Global Report on Human Settlements, Planning Sustainable Cities, UN-Habitat.
Elliott, I. A., 2010, Habitat For Humanity International Fact Finding Report on Poverty And Housing In Turkey, Report Prepared by Ian A. Elliott for Habitat for Humanity International for the European and Central Asia Office in Bratislava, June 2010.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023