Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje VII
İngilizce Project VII
Dersin Kodu
SBP 411E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Ronael
Dersin Amaçları Çalışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı Rasimpaşa-Osmanağa mahallelerinde belirlenen 2 alt bölge ile Ataşehir ilçesine bağlı Barbaros mahallesidir. Projenin amacı; çalışma alanının zaman içindeki sosyal, ekonomik, kültürel, mekansal değişiminin, çalışma alanının yakın çevresi ve ilçe içindeki ilişkilerinin incelenerek değerlendirilmesi ve şematik gösterimi, alanın mevcut sorunları, mekana ilişkin potansiyeller, fırsat, tehdit ve zayıflıkların irdelenmesi ve mekânsal boyuta yansıyan seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin Tanımı Mevcut ve/veya gelişme alanlarında belirlenen farklı konu alanlarına yönelik ayrıntılı analizler, temel sorunların saptanması, potansiyeller, kısıtlar, olanakların tanımlanması, özel fonksiyon alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak reorganizasyonu, dönüşümü ve/veya gelişimine yönelik tasarım kurgusu, taşıt-yaya ilişkiler şeması, alternative plan ve tasarım kararlarının üretilmesi, yasal çerçeve, teknik rapor, grafik ifadeler ve üç boyutlu çalışmalar olarak belirlenmiştir.
Dersin Çıktıları -Çalışma alanını tanıma ve zaman içindeki değişimini anlama kapsamında yapılacak literatür incelemesi ve analitik çalışmaların yürütülmesi,
-Alana ilişkin yerel yönetimlerce yapılmış, yaptırılmış her kademede plan, proje ve mekânsal tasarım çalışmalarının incelenmesi,
-Mekana ilişkin seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.
Önkoşullar SBP 312 MIN DD
veya/or SBP 312E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form (Vol. 5). Harvard University Press. Ashihara, Y. (1983). The aesthetic townscape. MIT Press.
Benz,G. (1970). Elements of urban form. McGraw-Hill.
Bor,W. (1974). The making of cities. L. Hill.
Breen A. & Rigby D. (1966). The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story. Thames and Hudson.
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
Crossbie, M. J., & Watson, D. (2004). Time-Saver Standards for Architectural Design: Technical Data for Professional Practice. McGraw-Hill Professional.
Cullen, G., (1961). Townscape. The architectural Press.
Cuthbert, A. R. (2003). Designing cities: critical readings in urban design. Blackwell Pub.
De Chiara, J. (1984).Time-Saver Standards for Site Planning. McGraw-Hill.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:1. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:2. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Dixon J. M. (2004). Urban Spaces, No:3. Urban Land Institute, Visual Reference Publications.
Donald Watson D., Alan Plattus, A., Shibley, R.G (ed). (2003). Time-Saver Standards for Urban Design. McGraw-Hill.
Gedony, G. S. & Ojima, T. (1996). Geo-Space Urban Design. John Wiley & Sons Inc.
Gehl, J. & Gemzoe, L. (2001). New city spaces. Danish Architectural Press.
Giedion., S. (1967). Space, time and architecture: the growth of a new tradition. Harvard University Press.
Giritlioğlu, C. (1998). Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
Gredd, C. & Roberts, M. (1998). Introducing Urban Design: Interventions and Responses. Longman.
Harris, C.W. & Dines N. T. (coed.). (1988). Time-Saver Standards for Landscape Architecture: Design and Construction Data. McGraw-Hill.
Hutchison, R. (2000). Constructions of urban space. JAI Press,
Jacobs, A.B. (1993). Great Streets. MIT Press.
Kaiser, E. J. & Godschalk, D. R. (1995). Twentieth century land use planning: A stalwart family tree. Journal of the American Planning Association, 61(3), 365-385.
Kostof, S. (1991). The City Shaped. Thames And Huston Ltd.
Lynch, K. (1960). The image of the city. M.I.T. Press.
Lozano, E.E. (1990). Community design and the culture of cities: the crossroad and the wall. Cambridge University Press.
McCluskey, J. (1992). Road form and townscape. Butterworth-Architecture.
Miles, M. & Kirkham, N. (Eds.). (2003). Cultures and settlements (Vol. 3). Intellect Books.
Moudon, A. V. (1991). Public Streets for Public Use. Columbia University Press.
Mougtin, C. (1992). Urban Design, Street and Square. Woodtherworth Architectural Press.
Mostaedi, A. (2003). Urban Spaces. Instituto Monsa De Edicious.
Oswald, F. & Baccini, P. (2003). Netzstadt : Designing The Urban. Birkhauser.
Parfect, M. (1997). Planning for urban quality: urban design in towns and cities. Routledge.
Roberts, M. & Greed, C. (2001). Approaching urban design: The Design Process. Longman.
Rossi, A. (1982). The architecture of the city. MIT Press.
Spreiregen, P.D. (1965). Urban design: the architecture of towns and cities. McGraw-Hill.
Thomas, D. (2002). Architecture and the urban environment: a vision for the new age. Architectural Press.
Tsuru K. (2003). Elements and Total Concept of Urban Street Furniture. Graphic-Sha Publishing Co. Ltd.
UNESCO. (1996). Cities of The Future: Managing Social Transformations.
Zuckin, S. (1995). The Culture of Cities. Blacwell Publishers.
Zaknic, I. (1987). Journey to the East Le Corbusier. M.I.T. Press.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024