Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Çalışma alanı konusunun verilmesi ve çalışma alanına yönelik üst ölçekli plan kararlarının incelenmesi
Alansal analiz çalışması ve değerlendirilmesi
2 Alansal analiz çalışması ve değerlendirilmesi
Analizlerin değerlendirilmesi, proje konusunun/temasının seçilmesi
3 Literatür taraması – yurtiçi ve yurtdışından benzer örneklerin ve yaklaşımların araştırılıp, tartışılması
1/1000 ölçeğinde alan tahsisi ve alansal verilerin sentez ve değerlendirilmesi
4 1/1000 ölçeğinde alan tahsisi, kullanım kararlarının belirlenmesi ve kullanım kararlarının alternatifli olarak geliştirilmesi
5 1/1000 ölçeğinde alan tahsisi ve kullanım kararlarının alternatifli olarak geliştirilmesi
1/1000 ölçekli alan tahsisi ve kullanım kararlarının etüt edilmesi, tasarım ilkelerinin belirlenmesi
6 1/1000 ölçekli alan tahsisi ve kullanım kararlarının etüt edilmesi, tasarım ilkelerinin belirlenmesi
ARA JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ - I
7 1/1000 ve 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
8 1/1000 ve 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
9 1/1000 ve 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
10 1/1000 ve 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
11 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
12 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
ARA JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ – II
13 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
14 1/500 ölçekli tasarım kararlarının geliştirilmesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024