Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 119 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir &Bölge Plan. Giriş &Etik
İngilizce Intro. to Urban and Regional Plann. and Ethic
Dersin Kodu
SBP 119 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 2 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Lale Berköz
Ayşe Lale Berköz
Dersin Amaçları Şehir ve bölge planlaması temel kavramlarının ve planlama süreci aşamalarının verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Ders Tanımı (Course Description)
Şehir ve bölge planlamasında kavramsal açıklamalar. Çevre, insan yerleşmeleri ve şehir planlama kavramları, insan yerleşmeleri hakkında temel bilgilenme; köy, şehir, metropolis, megalopolis, yeni şehirler ve şehirsel fonksiyonlar. Şehir planlama ve takım çalışması tanımlamaları. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamaları, şehir planlama süreci ve aşamaları. Etik kavramı. Etiğin temel ilkeleri. Şehir planlama ve mesleki etik. Sürdürülebilir şehirsel gelişme.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler;
1. İnsan yerleşmeleri ve çevre hakkında temel bilgilenme kazanır.
2. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamalarını kavrar.
3. Şehir Planlama süreci ve aşamalarını öğrenir.
4. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin önemini anlar.
5. Planlama eğitiminde topluma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci ile mesleki etik değerlerini edinir.
Önkoşullar ..............
Gereken Olanaklar ..............
Diğer ...............
Ders Kitabı Suher, H., Şehircilik, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi. 1996.
Birch, E.L. (ed.), The Urban and Regional Planning Reader, Routledge, New
York, 2009.
Diğer Referanslar Branch, M.C., Comprehensive City Planning, Washington: American

Planning Association. 1985.
Fainstein, S. ve DeFilippis, J. (ed.). Readings in Planning Theory. John Wiley
& Sons, 2016.
Glasson, J., An Introduction to Regional Planning, London: UCL Press, 1992.
Greed, C.H., Introducing Town Planning, London: Longman1996.
Greed, C.H., Implementing Town Planning: The Role of Town Planning in
the Development Process, London: Longman, 1996.
Hall, P., Urban&Regional Planning, London: Routledge. 1992.
Hartshorn, T.A., Interpreting the City: An Urban Geography, London: John
Wiley&Sons Inc. 1992.
Keleş, R., Kentleşme Politikası, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 2002.
LeGates, R. T. ve Stout, F., (ed.) The City Reader, London: Routledge,1996.
Levy, J., Contemporary Urban Planning, USA: Prentice-Hall Inc., 1997
Sanoff, H., Community Participation Methods in Design and Planning,
NewYork: John Wiley& Sons Inc., 2000.
Stein, M. J., (ed.) Classic Readings in Urban Planning, USA: McGraw-Hill
Inc.,1995.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024