Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 119 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Hafta (21 Ekim 2020): Oryantasyon Etkinlikleri
2 2. Hafta (28 Ekim 2020) : Cumhuriyet Bayramı Arifesi (TATİL)
3 3. Hafta (4 Kasım 2020): İnsan Yerleşmeleri
? Çevrelerin Oluşumu
? İnsan Yerleşmelerinin Planlama ve Düzenlenmesinde Çevresel Veriler ve Çevresel Ölçek ? Çevreler Arasında Etkileşim
4 4. Hafta (11 Kasım 2020): İnsan Yerleşmelerini Etkileyen Çevreler
? İnsan Yerleşmelerinin Ögeleri
? İnsan Yerleşmelerinin Sınıflamaları
5 5. Hafta (18 Kasım 2020): İnsan Yerleşmeleri Türleri
? Kırsal Yerleşme Boyutu – köy,
? Şehir
? Kent Olabilme Kriterleri, Kentin Büyüme Evreleri ? Kent Özel İşlevi, Kent Kimliği
6 6. Hafta (25 Kasım 2020): Metropoliten Kent
? Metropoliten Kent Olabilme Kriterleri
? Metropoliten Alan Olgusu ve Metropoliten Alanın Karakteristikleriyle İlgili Yaklaşımlar ? Aglomerasyon, Conurbation
? Yeni Kent- Megalopolis’e Karşı Çözüm
7 7. Hafta (2 Aralık 2020): Ülkemizde Kentleşme- Kentlileşme- Metropolitenleşme Süreci
8 8. Hafta (9 Aralık 2020): YILİÇİ SINAVI
9 9. Hafta (16 Aralık 2020): Şehir Planlama Süreci Kavramsal Açıklama ve Tanımlamaları:
? Planlama, Plan ve Düzenleme (Uygulama)
? Türk Planlama Sisteminde Planlar Kademelenmesi
...............................Dönem ödevi konularının tartışılması/ belirlenmesi...................................................
10 10. Hafta (23 Aralık 2020): Kent Planlama Süreci ve Aşamaları
? Veriler ve Değerlerin Sistemsel Analizi (analiz) ? Seçeneklerin Üretilmesi
11 11. Hafta (20 Ocak 2021): Kent Planlama Süreci ve Aşamaları (devam)
? Seçenekler Arasından Seçim
? Uygulama Aşaması ve Ülkemizde Kent Planlamada Uygulama Araçları
12 12. Hafta (6 Ocak 2021): Sürdürülebilir Çevre Duyarlı Kent Planlaması
13 13. Hafta (13 Ocak 2021): Etik Kavramı & Etiğin Temel İlkeleri
? Etik tanımı, Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı, ? Etik –Ahlak İlişkisi
? Tarihsel Gelişim Sürecinde Etik
? Etik neden gereklidir? ? Eğitim ve Etik
? Meslek Etiği
14 14. Hafta (20 Ocak 2021): Kent Plancıları ve Mesleki Etik ? Plancıların Mesleki Davranış İlkeler
? Toplumu Karşı Sorumlulukları
? Doğaya ve çevreye karşı Sorumlulukları
? Kurumlarına Karşı Sorumlulukları

? Kendilerine Karşı Sorumlulukları
? Mesleğe ve Meslektaşlarına Karşı Sorumlulukları

Yıl sonunda 1 dönem ödevi teslim edilecektir.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024