Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 346E - Transformation of Urban Systems [Kentsel Sistemlerin Dönüşümü]
 

SBP 346E - Transformation of Urban Systems [Kentsel Sistemlerin Dönüşümü]

Dersin Amaçları

Dersin amacı, öğrencileri, kentsel sistemlerin dönüşümü konusunda politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik ilişkiler bağlamında bilgilendirmek, ve bu dönüşümün kentsel yapı ve kentleşme dokusu üzerindeki etkisini ulusal ve uluslararası örnekler üzerinden irdelemektir.

Dersin Tanımı

Ders, kentsel sistemlerin dönüşümü konusunda farklı perspektiflere yer verecek şekilde düzenlenmiştir. Ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmelerin kentsel form ve fonksiyon üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile dönüşümün temel çerçevesini tanımlamaya çalışan bir dizi tematik seminerden oluşmaktadır. Dersin içeriğini oluşturan temel başlıklar ticaret merkezleri, konut alanları, kıyı alanları, kamusal alanlar, tarihi çevre, kültür ve toplumdur.

Koordinatörleri
Zeynep Günay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024