Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 346E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Transformation of Urban Systems [Kentsel Sistemlerin Dönüşümü]
İngilizce Transformation of Urban Systems
Dersin Kodu
SBP 346E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zeynep Günay
Dersin Amaçları Dersin amacı, öğrencileri, kentsel sistemlerin dönüşümü konusunda politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik ilişkiler bağlamında bilgilendirmek, ve bu dönüşümün kentsel yapı ve kentleşme dokusu üzerindeki etkisini ulusal ve uluslararası örnekler üzerinden irdelemektir.
Dersin Tanımı Ders, kentsel sistemlerin dönüşümü konusunda farklı perspektiflere yer verecek şekilde düzenlenmiştir. Ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmelerin kentsel form ve fonksiyon üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile dönüşümün temel çerçevesini tanımlamaya çalışan bir dizi tematik seminerden oluşmaktadır. Dersin içeriğini oluşturan temel başlıklar ticaret merkezleri, konut alanları, kıyı alanları, kamusal alanlar, tarihi çevre, kültür ve toplumdur.
Dersin Çıktıları Dersi tamamlayan öğrenciler,
•Sistem faklılıkları ve kentsel işlevlerde etkileşim mekanizmalarını anlama.
•Dönüşümün, politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik ilişkiler ile kentleşme dokusu üzerindeki etkilerini anlama.
•Dönüşüm stratejileri konusunda kolektif anlayış geliştirme ve kentsel sistemlerin dönüşümü bağlamında mevcut kuram, politika ve uygulamaları eleştirel bir anlayışla değerlendirme.
•Araştırma tasarımı, problem tanımlama, veri toplama ve üretme, analiz tekniklerini kullanma.
•Mesleki konularda anlatımları teknik ve akademik dille yazılı ve sözlü ifade etme bilgi, beceri ve değerlerini kazanırlar.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024