Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 345 - Konut Sorunu ve Politikaları
 

SBP 345 - Konut Sorunu ve Politikaları

Dersin Amaçları

1 - Konut piyasası ile ilgili gelişme sürecinin ve problemlerin irdelenmesi
2 - Nüfus artışı konut talebi ve konut arzının sorgulanması
3 - Konut açığının kapatılması düşüncesi ile üretilen politikaların kavranması
4 - Kent sistemi içinde konut politikalarının mekansal etkilerinin örneklerle irdelenmesi
5 - Konut problemine yönelik çözüm önerilerinin tartışılması

Dersin Tanımı

Dünya nüfusunun yanı sıra ülke nüfusunun hızla artması ve konut talebinin çoğalması, konut açığının kapatılması düşüncesi ile çeşitli politikalar üretilmesi ve üretilen bu politikalar ile şehirlere yeni görünümler kazandırılması hususu önemle irdelenmesi gereken konulardan biridir. Dersin kapsamında konut piyasası ile gelişmeler ve problemler tarihsel gelişme süreci içinde ele alınacak, Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler verilerek mekansal açıdan değerlendirilecek ve probleme yönelik çözüm önerileri irdelenecektir.

Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024