Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 345 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konut Sorunu ve Politikaları
İngilizce Housing Problem and Policy
Dersin Kodu
SBP 345 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü
Dersin Amaçları 1 - Konut piyasası ile ilgili gelişme sürecinin ve problemlerin irdelenmesi
2 - Nüfus artışı konut talebi ve konut arzının sorgulanması
3 - Konut açığının kapatılması düşüncesi ile üretilen politikaların kavranması
4 - Kent sistemi içinde konut politikalarının mekansal etkilerinin örneklerle irdelenmesi
5 - Konut problemine yönelik çözüm önerilerinin tartışılması
Dersin Tanımı Dünya nüfusunun yanı sıra ülke nüfusunun hızla artması ve konut talebinin çoğalması, konut açığının kapatılması düşüncesi ile çeşitli politikalar üretilmesi ve üretilen bu politikalar ile şehirlere yeni görünümler kazandırılması hususu önemle irdelenmesi gereken konulardan biridir. Dersin kapsamında konut piyasası ile gelişmeler ve problemler tarihsel gelişme süreci içinde ele alınacak, Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler verilerek mekansal açıdan değerlendirilecek ve probleme yönelik çözüm önerileri irdelenecektir.
Dersin Çıktıları 1 - Konut piyasasının problemlerini ve konut piyasasının tarihsel gelişim sürecini öğrenir.
2 - Konut talebi ve konut arzını etkileyen faktörleri anlar.
3 - Konut açığının kapatılması düşüncesi ile üretilen politikaları kavrar.
4 - Konut politikalarının mekansal etkilerini öğrenir.
5 - Konut problemine yönelik çözüm önerilerini tartışır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020