Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 232E - The City in History
 

SBP 232E - The City in History

Dersin Amaçları

İlk uygarlıklardan günümüze kadar oluşmuş ve gelişmiş olan şehirlerin tarihi; onları etkileyen sosyal, kültürel, politik, ekonomik, dini olayların ışığında ele alınıp incelenmeleri gelecekte yapılacak planlama çalışmalarına yol gösterici ve yararlı olacaktır.

Dersin Tanımı

Şehirciliğin doğuşu. Erken dönem uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Anadolu Uygarlıkları, Orta Amerika, Meksika, Peru. Hellen şehir planlamacılığı. Yunan ve Roma uygarlıkları. Ortaçağda ticaretin doğuşu ve feodal düzen,Ortaçağ dönemi şehirleri. Ortaçağda İslam alemi ve şehirleri. Rönesans hazırlayan nedenler, Rönesans dönemi sanat anlayışı ve sanatçıların şehir planlarına katkıları, Rönesans dönemi uygulamaları. Sanayi dönemi şehirleri, değişen sosyal, ekonomik ve politik düzen ve şehir planlaması. İşçi şehirleri. Bahçe şehir anlayışı. Barok Amerika ve yeni dünya'da şehircilik hareketleri. 20 yy'in Modernist Planlama anlayışı. Şehircilikte Postmodernizm. Geleceğin şehirleri, ütopik şehirler ve tasarımcılardan örnekler.

Koordinatörleri
İsmail Eren Kürkçüoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024