Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 232E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe The City in History
İngilizce The City in History
Dersin Kodu
SBP 232E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İsmail Eren Kürkçüoğlu
Dersin Amaçları İlk uygarlıklardan günümüze kadar oluşmuş ve gelişmiş olan şehirlerin tarihi; onları etkileyen sosyal, kültürel, politik, ekonomik, dini olayların ışığında ele alınıp incelenmeleri gelecekte yapılacak planlama çalışmalarına yol gösterici ve yararlı olacaktır.
Dersin Tanımı Şehirciliğin doğuşu. Erken dönem uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Anadolu Uygarlıkları, Orta Amerika, Meksika, Peru. Hellen şehir planlamacılığı. Yunan ve Roma uygarlıkları. Ortaçağda ticaretin doğuşu ve feodal düzen,Ortaçağ dönemi şehirleri. Ortaçağda İslam alemi ve şehirleri. Rönesans hazırlayan nedenler, Rönesans dönemi sanat anlayışı ve sanatçıların şehir planlarına katkıları, Rönesans dönemi uygulamaları. Sanayi dönemi şehirleri, değişen sosyal, ekonomik ve politik düzen ve şehir planlaması. İşçi şehirleri. Bahçe şehir anlayışı. Barok Amerika ve yeni dünya'da şehircilik hareketleri. 20 yy'in Modernist Planlama anlayışı. Şehircilikte Postmodernizm. Geleceğin şehirleri, ütopik şehirler ve tasarımcılardan örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler,
1. İnsan Yerleşmelerinin yapısı, işlevleri, tarihi
2. Şehirlerin evrimi ve Şehircilik tarihi
3. Uluslarası düzeyde geçmişten günümüze geliştirilen ve benimsenen planlama yaklaşımları
4. Yerel dokular (sosyal, fiziki, ekonomik) ve özelliklerin planlamaya etkisi
5. Doğal verilerin tarihsel süreçte yerleşme formlarına ve dokularına etkileri ve planlamaya yansımaları
6. Sosyal-kültürel yapı, farklı kültürel yapıları karakterize eden gereksinim, istek, davranış biçimleri, sosyal ve mekansal doku ilişkileri
7. Teknolojik değişimlerle birlikte ortaya çıkan farklılaşmaların şehirsel mekan organizasyonundaki etkileri, tarihsel süreçlerden günümüzün gereksinimlerine bağlı olarak değişen ve gelişen planlama anlayışları
8. Tarihsel süreçte oluşmuş farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar planlama anlayışı ve biçimsel farklılıklar,
9. Şehirsel alanların mevcut durumunu dikkate alabilme, planlı yada plansız gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma, yorumlayabilme, planlı olarak başkaları tarafından geliştirilen ve uygulanan mekansal organizasyonları değerlendirebilme, becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021