Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 246E - Tasarım Tarihi I
 

EUT 246E - Tasarım Tarihi I

Dersin Amaçları

1. Endüstriyel tasarıma ilişkin kavramlar ve konular hakkında genel bir bakış açısı oluşturmak.
2. Tasarım tarihinin sadece nesnelerle değil fikirler ve düşüncelerle ilgili olduğunu göstermek.
3. Geçmişten devralınan tasarım vokabülerini tanıtmak ve profesyonellerin bugün karşılaştıkları problemlerin geçmişini ortaya koymak.
4. Endüstriyel çağ boyunca tasarıma ilişkin soruların ortaya konuş tavırlarını inceleyerek içyüzünü anlamak.
5. Endüstriyel tasarımın bağımsız bir meslek oluşunda etkili olan gelişmeleri incelemek.

Dersin Tanımı

Endüstri Devrimi Öncesi Üretim ve Tüketim İlişkileri; Rönesans: Zanaat ve Sanat Ayrımı; Endüstri Devrimi Öncesinde Tasarım; 19. Yüzyılda Genişleyen Endüstri; Dünya Fuarları; Tasarım Reformları: Shakers, Estetik Hareket, Arts & Crafts; Tasarım Reformları: Art Nouveau ve Yansımaları, İskandinavya ve Vernaküler Tasarım; I. Dünya Savaşı’nın Etkileri ve Savaş Endüstrisinin Tasarıma Etkileri; Tasarım ve Modernizm: Proto-modernizm, Deutscher Werkbund, Wiener Werkstatte, De Stijl; Tasarım ve Modernizm: Bauhaus, Uluslararası Üslup, UAM, Makine Estetiği; Tasarım ve Modernizm: İskandinav Modernizmi, İngiltere ve Doğu Avrupa; Yaşam Biçimi Olarak Tüketim: Endüstriyel Tasarım Mesleğinin Doğuşu; Çevre Ülkelerde Tasarım.

Koordinatörleri
Layıka Ney Ece Arıburun Kırca
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023