Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 246E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Tarihi I
İngilizce History of Design I
Dersin Kodu
EUT 246E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Layıka Ney Ece Arıburun Kırca
Dersin Amaçları 1. Endüstriyel tasarıma ilişkin kavramlar ve konular hakkında genel bir bakış açısı oluşturmak.
2. Tasarım tarihinin sadece nesnelerle değil fikirler ve düşüncelerle ilgili olduğunu göstermek.
3. Geçmişten devralınan tasarım vokabülerini tanıtmak ve profesyonellerin bugün karşılaştıkları problemlerin geçmişini ortaya koymak.
4. Endüstriyel çağ boyunca tasarıma ilişkin soruların ortaya konuş tavırlarını inceleyerek içyüzünü anlamak.
5. Endüstriyel tasarımın bağımsız bir meslek oluşunda etkili olan gelişmeleri incelemek.
Dersin Tanımı Endüstri Devrimi Öncesi Üretim ve Tüketim İlişkileri; Rönesans: Zanaat ve Sanat Ayrımı; Endüstri Devrimi Öncesinde Tasarım; 19. Yüzyılda Genişleyen Endüstri; Dünya Fuarları; Tasarım Reformları: Shakers, Estetik Hareket, Arts & Crafts; Tasarım Reformları: Art Nouveau ve Yansımaları, İskandinavya ve Vernaküler Tasarım; I. Dünya Savaşı’nın Etkileri ve Savaş Endüstrisinin Tasarıma Etkileri; Tasarım ve Modernizm: Proto-modernizm, Deutscher Werkbund, Wiener Werkstatte, De Stijl; Tasarım ve Modernizm: Bauhaus, Uluslararası Üslup, UAM, Makine Estetiği; Tasarım ve Modernizm: İskandinav Modernizmi, İngiltere ve Doğu Avrupa; Yaşam Biçimi Olarak Tüketim: Endüstriyel Tasarım Mesleğinin Doğuşu; Çevre Ülkelerde Tasarım.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Tasarlanmış bir ürünü toplumsal, kültürel ve ekonomik bağlamı içinde anlama yetisi kazanır.
2. Karşı karşıya kaldıkları nesneleri tasarım açısından eleştirebilir.
3. Karşı karşıya kaldıkları nesneleri estetik açıdan eleştirebilir.
4. Geçmiş döneme ait tasarımları ve tasarımcıları dönemin vokabüleriyle ilişkilendirebilir.
5. Mesleklerinin sosyal sorumluluk alanı hakkında bilgi sahibi olur.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Submission of movie quiz.
Seminar by the student (a theme or a decade, 19th century, early 20th century)

(Seminars by the students are organized during the course.)


Öğrencilerin görsel hafızalarının gelişimi hedefi ile İstanbul'da sergi ve müze ziyaretleri düzenlenir.

Diğer öğretim üyelerinden olabildiği zamanlarda ek seminer.
Ders Kitabı Raizman, D., 2003, History of Modern Design, Laurence King Publishing.
Diğer Referanslar Sparke, P., 2004, An Introduction to Design and Culture: 1900 to the present, Routledge.
Sparke, P., 1997, The New Design Source Book, Knickerbocker Press.
Heskett, J., 1980, Industrial Design, Thames and Hudson.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024