Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 111E - Proje I
 

TES 111E - Proje I

Dersin Amaçları

1. Kuramla uygulama arasındaki ilişkinin çok boyutluluk ve bütünlük bağlamında
kavramsallaştırılması
2. Geliştirilen düşüncelerin kompozisyona dönüştürülmesi ve tasarımın temel
kavram, kuram, yöntem ve teknik ve elemanlarının tanıtılması
3. İnsan - mekân – nesne [ürün] - çevre ilişkilerinin doğa – kültür bağlamında
algılanması, araştırılması, yorumlanması ve analizi
4. Tasarım düşüncelerinin elle uygulanan iki ve üç boyutlu anlatım teknikleriyle
aktarılması.
5. Yaratıcı problem çözme yetisinin kazandırılması
6. Temel terminoloji bilgisinin kazandırılması

Dersin Tanımı

Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini içeren derste; kente, çevreye, yapıya, mekâna ve nesneye ilişkin düşünce geliştirme ve bunları anlama, yorumlama ve temsil etme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarda iki ve üç boyutlu çizimlerle modelleme ve tasarım aracılığıyla bilgisayarda çizim tekniklerini de içerecek şekilde verilen tasarım problemi irdelenir. Görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisi, basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgiler geliştirilir. Kent, yapı, çevre ve ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve bunun yalın ve küçük tasarım denemeleri tartışılır. Doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi amaçlanır.

Koordinatörleri
Elif Kısar Koramaz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024