Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 111E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje I
İngilizce Project I
Dersin Kodu
TES 111E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Kısar Koramaz
Dersin Amaçları 1. Kuramla uygulama arasındaki ilişkinin çok boyutluluk ve bütünlük bağlamında
kavramsallaştırılması
2. Geliştirilen düşüncelerin kompozisyona dönüştürülmesi ve tasarımın temel
kavram, kuram, yöntem ve teknik ve elemanlarının tanıtılması
3. İnsan - mekân – nesne [ürün] - çevre ilişkilerinin doğa – kültür bağlamında
algılanması, araştırılması, yorumlanması ve analizi
4. Tasarım düşüncelerinin elle uygulanan iki ve üç boyutlu anlatım teknikleriyle
aktarılması.
5. Yaratıcı problem çözme yetisinin kazandırılması
6. Temel terminoloji bilgisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini içeren derste; kente, çevreye, yapıya, mekâna ve nesneye ilişkin düşünce geliştirme ve bunları anlama, yorumlama ve temsil etme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarda iki ve üç boyutlu çizimlerle modelleme ve tasarım aracılığıyla bilgisayarda çizim tekniklerini de içerecek şekilde verilen tasarım problemi irdelenir. Görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisi, basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgiler geliştirilir. Kent, yapı, çevre ve ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve bunun yalın ve küçük tasarım denemeleri tartışılır. Doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi amaçlanır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. İnsan- mekân – nesne [ürün] ilişkileri ile bu ilişkileri oluşturan öğeleri tanır.
2. Farklı ölçek ve kurgularda tasarım ve kompozisyon oluşturur.
3. Tasarım önerilerini bağlam (doğal, kültürel, kavramsal) ile ilişkili olarak ve ilgili
oldukları ölçeklerdeki malzeme, yapı ve yapım parametrelerini göz önünde
bulundurarak geliştirir.
4. Eleştirel bakış geliştirir.
5. Takım çalışmasına yatkınlık kazanır.
6. Temel araştırma tekniklerini kullanarak araştırma ve tasarımlarını sözlü, yazılı ve
görsel anlatım teknikleriyle ifade eder.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022