Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 117E - Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş ve Etik
 

EUT 117E - Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş ve Etik

Dersin Amaçları

Dersin Amacı (Course Objectives)
1. Öğrencilere endüstri ürünleri tasarımı mesleğini ve etiğini tanıtmak.
2. Öğrencilerin güncel tasarım konuları hakkında bilgiedinmelerini sağlamak.
3. Disiplinin, tasarımcı, ürün, süreç, üretici, kullanım ve kullanıcı, üretim, malzeme, fonksiyon
vb. gibi temel bileşenlerini tanıtmak.
4. Endüstri ürünleri tasarımı için gereken temel bilgi ve beceriler konusundabilgilendirmek

Dersin Tanımı

Tasarım, Ürün Ve Endüstri Kavramları, Mesleğin Tarihsel Gelişimi, Meslek Etiği, İşlev-Biçim Ve Kullanıcı Kavramları, Tasarım Süreci: Sistem, Problem Ve Çözüm, Araştırmanın Rolü, Tasarımının Mühendislik, Malzeme Ve Üretim Teknolojileriyle İlişkisi, İnsan Faktörlerinin Temelleri, Kültür Ve Anlam Bağlamında Ürün Tasarımı, Sürdürülebilirlik Ve Sosyal Sorumluluk Bağlamında Ürün Tasarımı, Bilgi Teknolojileri Ve Yeni Toplumsal Eğilimlerin Rolü, Ekonomi Ve İnovasyon Bağlamında Ürün Tasarımı, Güncel Ve Küresel Tasarım Sorunları.

Koordinatörleri
Elif Küçüksayraç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024