Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 117E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş ve Etik
İngilizce Int.to Indus.Prod.Dsgn.&Ethics
Dersin Kodu
EUT 117E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Küçüksayraç
Dersin Amaçları Dersin Amacı (Course Objectives)
1. Öğrencilere endüstri ürünleri tasarımı mesleğini ve etiğini tanıtmak.
2. Öğrencilerin güncel tasarım konuları hakkında bilgiedinmelerini sağlamak.
3. Disiplinin, tasarımcı, ürün, süreç, üretici, kullanım ve kullanıcı, üretim, malzeme, fonksiyon
vb. gibi temel bileşenlerini tanıtmak.
4. Endüstri ürünleri tasarımı için gereken temel bilgi ve beceriler konusundabilgilendirmek
Dersin Tanımı Tasarım, Ürün Ve Endüstri Kavramları, Mesleğin Tarihsel Gelişimi, Meslek Etiği, İşlev-Biçim Ve Kullanıcı Kavramları, Tasarım Süreci: Sistem, Problem Ve Çözüm, Araştırmanın Rolü, Tasarımının Mühendislik, Malzeme Ve Üretim Teknolojileriyle İlişkisi, İnsan Faktörlerinin Temelleri, Kültür Ve Anlam Bağlamında Ürün Tasarımı, Sürdürülebilirlik Ve Sosyal Sorumluluk Bağlamında Ürün Tasarımı, Bilgi Teknolojileri Ve Yeni Toplumsal Eğilimlerin Rolü, Ekonomi Ve İnovasyon Bağlamında Ürün Tasarımı, Güncel Ve Küresel Tasarım Sorunları.
Dersin Çıktıları 1. Endüstri ürünleri tasarımcısını tanır ve çalışma alanını bilir.
2. Endüstri ürünleri tasarım mesleğinin etiği, tarihsel gelişimi ve güncel konularda bilgi sahibidir.
3. Ürün tasarımında üretici, kullanıcı ve müşteri gibi temel paydaşlar hakkında fikir sahibidir.
4. Endüstri ürünleri tasarımında insan faktörleri, malzeme, teknoloji, üretim, sanat, sunum gibi temel yönleri hakkında fikir sahibidir.
5. Endüstri ürünleri tasarımının temel prensipleri ve meslek etiği konularında anlayış geliştirirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı T.Parsons, 2009. Thinking Objects: Contemporary Approaches to Product Design, Fairchild Books
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024