Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 361E - Architectural Survey and Restoration Studio
 

MIM 361E - Architectural Survey and Restoration Studio

Dersin Amaçları

Uygulamaya dayalı olan bu ders, mimari belgeleme ve araştırma üzerine yoğunlaşan ve bir koruma projesinin hazırlanmasında izlenen metodolojiyi kullanır. Mimari belgeleme, malzeme, hasar ve dönem analizi, restitüsyon, restorasyon ve yeniden işlevlendirme aşamalarından oluşan projelendirme sürecinin tüm adımlarını içerir. Geleneksel ve ileri belgeleme tekniklerinin yerinde uygulamalarla tanıtılmasının yanı sıra, her öğrenci grubu, dönem çalışması olarak yukarıda belirtilen adımları içeren bir proje geliştirmek amacıyla tarihi bir yapı üzerinde çalışır. Mimari dokümantasyon sürecine eşlik eden tarihsel araştırma, tarihi belgeler, haritalar, çizimler, gravürler, kitaplar, fotoğraflar vb. farklı kaynaklar, yapı ve çevresinin tarihsel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıntılı inceleme ve analiz çalışmaları, özgün malzeme ve yapım teknolojisi ile mevcut sorunlar hakkında bilgilere ulaşılmasını sağlar. Projelendirme süreci, yapının korunmasına yönelik farklı ölçek ve kapsamda müdahalelerin yanı sıra işlev önerilerinin geliştirilmesini de içerir. Bu nitelikleri ile ders, öğrencinin meslek yaşamında tarihsel çevrelerde karşılaşacağı durumlar için temel bir altyapı oluşturmaktadır.

Dersin Tanımı

Uygulama ağırlıklı bu derste, tarihi yapıların belgelenmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme teknikleri anlatıldıktan sonra seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön aras¸tırma ve belgeleme çalıs¸maları yapılmaktadır. Tarihi yapılarda alan çalışmaları tamamlandıktan sonra stüdyo ortamında çizim teknikleri açıklanmakta ve hazırlanan rölöveler üzerine hasarlar, farklı dönem izleri belirtilmektedir. Yapılan analizler üzerinden uygun müdahale tür ve yöntemleri incelenerek, restitüsyon ve restorasyon önerileri gelis¸tirilmektedir. Projelerle ilişkili olarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları hazırlanmaktadır.

Koordinatörleri
Umut Almaç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024