Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 361E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Architectural Survey and Restoration Studio
İngilizce Architectural Survey and Restoration Studio
Dersin Kodu
MIM 361E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Umut Almaç
Dersin Amaçları Uygulamaya dayalı olan bu ders, mimari belgeleme ve araştırma üzerine yoğunlaşan ve bir koruma projesinin hazırlanmasında izlenen metodolojiyi kullanır. Mimari belgeleme, malzeme, hasar ve dönem analizi, restitüsyon, restorasyon ve yeniden işlevlendirme aşamalarından oluşan projelendirme sürecinin tüm adımlarını içerir. Geleneksel ve ileri belgeleme tekniklerinin yerinde uygulamalarla tanıtılmasının yanı sıra, her öğrenci grubu, dönem çalışması olarak yukarıda belirtilen adımları içeren bir proje geliştirmek amacıyla tarihi bir yapı üzerinde çalışır. Mimari dokümantasyon sürecine eşlik eden tarihsel araştırma, tarihi belgeler, haritalar, çizimler, gravürler, kitaplar, fotoğraflar vb. farklı kaynaklar, yapı ve çevresinin tarihsel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıntılı inceleme ve analiz çalışmaları, özgün malzeme ve yapım teknolojisi ile mevcut sorunlar hakkında bilgilere ulaşılmasını sağlar. Projelendirme süreci, yapının korunmasına yönelik farklı ölçek ve kapsamda müdahalelerin yanı sıra işlev önerilerinin geliştirilmesini de içerir. Bu nitelikleri ile ders, öğrencinin meslek yaşamında tarihsel çevrelerde karşılaşacağı durumlar için temel bir altyapı oluşturmaktadır.
Dersin Tanımı Uygulama ağırlıklı bu derste, tarihi yapıların belgelenmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme teknikleri anlatıldıktan sonra seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön aras¸tırma ve belgeleme çalıs¸maları yapılmaktadır. Tarihi yapılarda alan çalışmaları tamamlandıktan sonra stüdyo ortamında çizim teknikleri açıklanmakta ve hazırlanan rölöveler üzerine hasarlar, farklı dönem izleri belirtilmektedir. Yapılan analizler üzerinden uygun müdahale tür ve yöntemleri incelenerek, restitüsyon ve restorasyon önerileri gelis¸tirilmektedir. Projelerle ilişkili olarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları hazırlanmaktadır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar (MIM 322 MIN DD
veya MIM 322E MIN DD)
ve (MIM 204 MIN DD
veya MIM 204E MIN DD
veya MIM 244 MIN DD
veya MIM 244E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar - Watt, D. Ve Swallow, P., Surveying Historic Buildings, Donhead Publishing, Trowbridge 1996.
- Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, I·stanbul, 1996, s.60-88.
- Anon, Preserving and Restoring Monuments and Historic Buildings, UNESCO, Paris, 1972.
- Burns, J.A.(ed), Recording Historic Structures, Washington, 1989.
- Carbonnell,M., Photogrametry Applied to Surveys of Monuments and Historic Centers, ICCROM, Roma, 1989.
- Chitham, R., Measured Drawing for Architects, London 1980.
- Feiffer, C., II Pregetto di Conservazione, Milano, 1989.
- Grossmann, G.U., Einführung in die historische Bauforschung, Darmstadt, 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022