Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 104 - İç Mimarlıkta Tarih ve Kuram I
 

ICM 104 - İç Mimarlıkta Tarih ve Kuram I

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Farklı uygarlıkların mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek,
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,

Dersin Tanımı

Prehistorik çağdan on dördüncü yüzyıla kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kuramsal arka plan; karşılaşmalar ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar.

Koordinatörleri
Deniz Çalışır Pençe
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024