Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 104 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlıkta Tarih ve Kuram I
İngilizce History and Theory in Interior Architecture
Dersin Kodu
ICM 104 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. Farklı uygarlıkların mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek,
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,
Dersin Tanımı Prehistorik çağdan on dördüncü yüzyıla kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kuramsal arka plan; karşılaşmalar ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
I. Mekanı biçimlendiren coğrafi, tarihsel, sosyo-kültürel, ideolojik, politik, ekonomik ve dînî değişkenlerin rolü hakkında bilgi,
II. Tarihi süreç içerisinde, farklı uygarlıklara ait seçilmiş mekan örneklerini, iç mimari bileşenler bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi,
III. Mimarlık-iç mimarlık ortamını/kuramlarını oluşturan düşünsel arkaplanı sorgulama becerisi,
IV. İlgili konularda araştırma yapma becerisi
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Ousterhout, R., 2019. Eastern Medieval Architecture: The Building Traditions of Byzantium and Neighboring Lands, Oxford University Press
Vitruvius, 2015. Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, İstanbul
Kruft, H-W.,2011. Architectural Theory From Vitruvious to the Present, Princton
Kuban, D., 2009. Batıya Göçün Sanatsal Evreleri: Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Blakemore, Robbie G., 2005. History of Interior Design and Furniture : from Ancient Egypt to nineteenth-century Europe, John Wiley and Sons, NY.
Crochet, T., 2003. Designer’s Guide to Furniture Styles, Prentice Hall.
Harwood, B, B. May, C. Sherman, 2002. Architecture and Interior Design Through the 18.th Century, Prentice Hall, New Jersey.
Trachtenberg, M., 2002. Architecture: From Prehistory to Postmodernity, Harry N Abrams.
Kuban, D., 2002. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023