Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 427E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Comparative Studies of Urban Planning [Kentsel Planlamada Karşılaştırmalı Çalışmalar]
İngilizce Comparative Studies of Urban Planning
Dersin Kodu
SBP 427E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zeynep Günay
Dersin Amaçları Dersin amacı, öğrencilerin uluslararası kentsel gelişme ve planlama gündemi hakkında analitik bakış açısını geliştirmektir. Dünyanın farklı kentsel bölgelerindeki kentleşme yapısı ve evrimi hakkında bilgilendirme sağlamak, güncel politik, teknolojik ve sosyo-ekonomik dinamikler çerçevesinde gelişme ve kentleşme trendlerine ve tehditlerine yönelik karşılaştırmalı değerlendirme becerisi sunmaktır.
Dersin Tanımı Ders, kentsel gelişme ve planlama trendleri ve tehditlerini karşılaştırmalı olarak irdeleyen bir dizi tematik seminere dayanmaktadır. Her tematik seminer, gelişme ve kentleşme trendleri, kentsel sistemlerin evrimi ve kentleşme dinamikleri, temel kentsel merkezlerin içsel yapısı, kentlerin ayırt edici karakteristikleri, kentsel problemler ve çözümleri olmak üzere 5 ana tema çerçevesinde tasarlanmaktadır. Kuzey Amerika, Okyanusya, Avrupa, Sovyetler Birliği, Latin Amerika, Orta ve Güney Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney ve Doğu Asya bölgelerinden örnek çalışmalar ile farklı planlama yaklaşımları üzerinde tartışma olanağı sunmaktadır.
Dersin Çıktıları Dersi tamamlayan öğrenciler,
1.Uluslararası düzeyde kentsel gelişme ve planlama gündemi hakkında güncel ve analitik bakış açısı kazanırlar.
2.Dünyanın farklı bölgelerindeki kentlerin evrimi ve planlama tarihi konularında bilgi sahibi olurlar.
3.Kentsel gelişme ve planlama sorunlarına farklı açılardan bakabilme, tanımlama ve ifade etme becerilerini kazanırlar.
4.Mesleki konularda anlatımları teknik ve akademik dille yazılı ve sözlü ifade etme bilgi, beceri ve değerlerini kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020