Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4044 - Mimarlıkta Morfoloji
 

MIM 4044 - Mimarlıkta Morfoloji

Dersin Amaçları

1. Mimarlıkta mekansal biçimleri çözümlemeye, onları yeniden üretmeye yönelik biçim bilimsel çalışmalar üzerine bir farkındalık geliştirmek,
2. Yapılı çevreyi mekansal bir ağ olarak tanımlayarak mekan içindeki sosyal bilgiyi çözümlemeyi amaç edinen, teoriyle desteklenmiş bir yöntem olarak Mekan Dizimi’nin ana düşünce, yöntem ve kavramlarına ilişkin genel bir kavrayış geliştirmek,
3. Mekan üzerinde düşünmek, mimarın mekanı anlama, kavrama, mekanı anlatmada kullandığı dil, araçlar üzerine tartışmalar gerçekleştirmek,
4. Bir araştırma ve keşif süreci olarak mimari tasarım sürecini ele almak, bu süreçte bilimsel verinin tasarım süreci içine yaratıcı, bilgi verici bir araç olarak nasıl taşınabileceğini sorgulamak,
5. Mekan Dizimi’nin mekanın görünmeyen özeliklerini görünür yapmada, mimarlara mekan üzerine deşifre edici, araştırıcı, keşfedici, öğretici bir araç sunmada sahip olduğu potansiyelleri değerlendirmek ve Mekan Dizimi’nin mimari tasarım sürecinde üretken bir araç olarak kullanılabilirliğini sorgulamak
6. Yapı ölçeğinden kent ölçeğine Mekan Dizimi odaklı araştırmalara odaklanarak Mekan Dizimi’nin tasarım pratiğine katkısını irdelemek.

Dersin Tanımı

Bu ders mekanı sosyal, kültürel ve konfigürasyonel bir yapı olarak ele alır. Ana ilgi mimarlıkta biçim bilimsel yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar içinde Mekan Dizimi üzerinedir. Ders kapsamında Mekan Dizimi, arkasındaki teorik alt yapı ve mekan çözümlemeleri üzerine geliştirdiği yöntem, ölçümler anlamında sorgulanır. Ders mimari tasarımı bir araştırma, keşif süreci olarak ele alır, tasarımda ağ düşüncesini açar, bilimsel verinin tasarım süreci içine yaratıcı, bilgi verici bir araç olarak nasıl taşınabileceğini, bilimsel, grafik-teorik temelli bir yaklaşım olarak Mekan Dizimi’nin tasarımı besleyen üretken bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini araştırır.

Koordinatörleri
Pelin Dursun Çebi
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023