Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 4030E - Planlamada Çoğulcu Yaklaşımlar
 

SBP 4030E - Planlamada Çoğulcu Yaklaşımlar

Dersin Amaçları

1. Çoğulcu ve kapsayıcı planlamanın küresel tarihi gelişiminin öğrenilmesi;
2. Planlama disiplininde yer alan çoğulcu paradigmaların irdelenmesi;
3. Planlama kararlarına etki eden ve bu kararlardan etkilenen farklı paydaş gruplarının tanınması;
4. Toplumdaki kırılgan ve dezavantajlı grupların tanınması ve bu grupların güçlendirilmesine yönelik yöntem ve yaklaşımların öğrenilmesi;
5. Temel kapsayıcı ve katılımcı planlama yöntem ve süreçlerinin incelenmesi;
6. Planlamanın yönetsel boyutuna yönelik olarak işbirlikli yönetişim ve iyi yönetişim gibi çoğulcu yaklaşımların öğrenilmesi ve benimsenmesi

Dersin Tanımı

Ders kapsamında çoğulculuk kavramının planlama ile bütünleşmesi kuramsal ve uygulamaya dönük olarak politika düzleminde incelenecektir. Bu doğrultuda planlamada çoğulcu yaklaşımlar kamu yararı, iletişimsel akılcılık, kapsayıcılık, güç ve değer sistemleri, toplumda kırılganlık, farklılık politikaları gibi kavramlar üzerinden tartışılarak, bunların karşılık geldiği iletişimsel, kapsayıcı, katılımcı, savunucu, işbirlikli ve müzakereci planlama gibi çoğulcu planlama paradigmaları ve politika çıkarımları ile bu çerçevede plancının rolü irdelenecektir. Dersin teori ağırlıklı ilk bölümünün ardından toplumda kırılganlık ve kırılgan gruplar, planlama süreçlerini etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen paydaşlar, paydaş katılımının düzey ve yöntemleri ile katılımcı eylem araştırması gibi ileri yöntemler, planlama süreci boyunca paydaşlar arasındaki etkileşimler ile olası çatışmaların çözümü ve çoğulculuğa yönelik kapasite geliştirme ve örgütlenme gibi pratiğe dönük bilgi ve beceriler geliştirilecektir. Ders, çoğulcu planlama pratiklerini destekleyen yönetişim ve işbirlikli yönetişim kavramları ile iyi yönetişim unsurlarının irdelenmesinin ardından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile Türkiye’de çoğulcu planlamanın geleceğinin tartışılması ile tamamlanacaktır.

Koordinatörleri
İmge Akçakaya Waıte Jr
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023