Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 209E - Arazi Formu ve Yapılaşmış Çevre Stüdyosu
 

PEM 209E - Arazi Formu ve Yapılaşmış Çevre Stüdyosu

Dersin Amaçları

1. Farklı yöntem ve araçların kullanımı ile yapılaşmış çevre unsurlarını algılama, araştırma, yorumlama, analiz edebilme ve , tasarım unsuru olarak değerlendirebilme ve kurgulayabilme becerisi kazandırmak,
2. Farklı üretim biçimlerinin deneyimlenmesi yolu ile peyzaj mimarlığında çoklu üretim biçimlerin ve ölçek kavramını anlayabilme becerisini geliştirmek
3. Arazi formu ve yapılaşmış çevre ilişkisinin tasarım yolu ile çözümleyebilme becerisini kazandırmak
4. Tasarım problemlerine yönelik kavramsal yaklaşım geliştirme, çok yönlü ve eleştirel düşünebilme becerisini kazandırmak,
5. Tasarımda arazi formu ve işlev ilişkisini kavrayabilme ve çözümleyebilme becerisini kazadırmak

Dersin Tanımı

Arazi formu ve Yapılaşmış Çevre stüdyosu öğrencilere peyzaj tasarımının temel unsurlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Stüdyo özellikle arazi formunu önemli bir tasarım bileşkesi olarak ele almayı ve tasarım problemlerinin çözümünde kritik bir araç olarak tanıtmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda stüdyo, arazi formunun sunduğu farklı potansiyelleri ve yapılaşmış çevre ile olan etkileşimini çeşitli işlevlere sahip kentsel peyzaj mekanlarının geliştirilmesi adına morfolojik, deneyimsel ve görsel açıdan ele almayı hedeflemektedir. Stüdyo öğrencilerin mekansal okunabilirlik, form oluşturma / geliştirme ve peyzaj temsili becerileri ile eleştirel tasarım düşüncesini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Stüdyo arazi formunu sadece bir jeomorfolojik bir bileşen olarak değil aynı zamanda üzerinde gündelik yaşantıları taşıyan, doğal ve kültürel katmanları barındıran bir yer okuma biçimi olarak ele almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda arazi formununu doğa ve kültürlenme ekseninde okuma, anlama, tasarlama, üretme mekanizmalarını çoklu ifade biçimlerinin kullanılması yolu ile deşifre edilmesi stüdyo kapsamında ulaşılmak istenen hedeflerden biridir.
Stüdyo, öğencilerin peyzaj tasarım süreci ve kavramsal tasarım problemlerine yönelik hibrid çözümler geliştirmelerini sağlayacak bir üretken ortam sunmayı hedeflemektedir. 14 haftalık stüdyo eğitimi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, endüstriyel tasarım bölümlerinin katılımı ile gerçekleştirlecek çalıştaylar, seminerler ve jüriler ile interdisipliner bir yapılanmayı içermektedir.

Koordinatörleri
Fatma Sultan Bozkurt
Nilay Özlü Karaca
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024