Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 209E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Formu ve Yapılaşmış Çevre Stüdyosu
İngilizce Landform & Built Envir.Studio
Dersin Kodu
PEM 209E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Sultan Bozkurt
Nilay Özlü Karaca
Dersin Amaçları 1. Farklı yöntem ve araçların kullanımı ile yapılaşmış çevre unsurlarını algılama, araştırma, yorumlama, analiz edebilme ve , tasarım unsuru olarak değerlendirebilme ve kurgulayabilme becerisi kazandırmak,
2. Farklı üretim biçimlerinin deneyimlenmesi yolu ile peyzaj mimarlığında çoklu üretim biçimlerin ve ölçek kavramını anlayabilme becerisini geliştirmek
3. Arazi formu ve yapılaşmış çevre ilişkisinin tasarım yolu ile çözümleyebilme becerisini kazandırmak
4. Tasarım problemlerine yönelik kavramsal yaklaşım geliştirme, çok yönlü ve eleştirel düşünebilme becerisini kazandırmak,
5. Tasarımda arazi formu ve işlev ilişkisini kavrayabilme ve çözümleyebilme becerisini kazadırmak
Dersin Tanımı Arazi formu ve Yapılaşmış Çevre stüdyosu öğrencilere peyzaj tasarımının temel unsurlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Stüdyo özellikle arazi formunu önemli bir tasarım bileşkesi olarak ele almayı ve tasarım problemlerinin çözümünde kritik bir araç olarak tanıtmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda stüdyo, arazi formunun sunduğu farklı potansiyelleri ve yapılaşmış çevre ile olan etkileşimini çeşitli işlevlere sahip kentsel peyzaj mekanlarının geliştirilmesi adına morfolojik, deneyimsel ve görsel açıdan ele almayı hedeflemektedir. Stüdyo öğrencilerin mekansal okunabilirlik, form oluşturma / geliştirme ve peyzaj temsili becerileri ile eleştirel tasarım düşüncesini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Stüdyo arazi formunu sadece bir jeomorfolojik bir bileşen olarak değil aynı zamanda üzerinde gündelik yaşantıları taşıyan, doğal ve kültürel katmanları barındıran bir yer okuma biçimi olarak ele almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda arazi formununu doğa ve kültürlenme ekseninde okuma, anlama, tasarlama, üretme mekanizmalarını çoklu ifade biçimlerinin kullanılması yolu ile deşifre edilmesi stüdyo kapsamında ulaşılmak istenen hedeflerden biridir.
Stüdyo, öğencilerin peyzaj tasarım süreci ve kavramsal tasarım problemlerine yönelik hibrid çözümler geliştirmelerini sağlayacak bir üretken ortam sunmayı hedeflemektedir. 14 haftalık stüdyo eğitimi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, endüstriyel tasarım bölümlerinin katılımı ile gerçekleştirlecek çalıştaylar, seminerler ve jüriler ile interdisipliner bir yapılanmayı içermektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Bireysel ve grup çalışması yoluyla tasarım yapar.
2. Peyzaj tasarımına ilişkin temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırma yapar.
3. Mantıksal ve sezgisel degˆerlendirme aracılıgˆıyla çözüm oluşturmaya yönelik eleştirel düşünce geliştirir.
4. Kentsel mekan ölçeğinde doğal ve kültürel verileri de kullanarak tasarıma girdi oluşturur ve bütünleşik tasarım düşüncesi geliştirir.
5. Kentsel mekanları arazi formu ilişkisi ile birlikte değerlendirir, ihtiyaç programını ve yaşam senaryosunu oluşturarak tasarlar.
Önkoşullar TES 121 E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024