Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4052E - Mimarlık ve Kentler
 

MIM 4052E - Mimarlık ve Kentler

Dersin Amaçları

1. Mimari ölçek ile kentsel ölçek arasında ilişkiler kurma yeteneği kazandırma
2. Mimari tasarıma kentsel ölçek ile ilgili kavramları entegre edebilme yeteneği kazandırma
3. Kenti ve bileşenlerini analitik bir yaklaşımla anlama yeteneği kazandırma
4. Mimarlığın kentsel ölçekteki dönüştürücü etkisini örnekler üzerinden kavrama becerisi kazandırma

Dersin Tanımı

Dersin temel içeriği, mimarlığın kentteki, kentin de mimarlıktaki yeri ile ilgili tartışmalardır. Öncelikle kentin ne olduğu, çeşitli kişilerce nasıl tanımlandığı incelenmektedir. Kenti anlamak için gözlemleme, okuma, deşifre etme eylemleri ve yöntemleri; kent deneyimi, deneyimin çeşitli temsilleri dersin konuları arasındadır. Kentlerin mekânsal olarak hangi tasarım ilkeleriyle şekillendikleri örneklerle ele alınmaktadır. Kentsel dönüşüm, dönüşüm stratejileri ve kentin ikonik yapıları karşılıklı olarak irdelenmektedir. Modernist mimarlık, vizyoner mimarlık, bütünsel anlatılar, kentsel ve mimari ütopyalar da tartışılmaktadır.

Koordinatörleri
Fatma Erkök
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024