Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4052E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlık ve Kentler
İngilizce Cities and Architecture
Dersin Kodu
MIM 4052E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Erkök
Dersin Amaçları 1. Mimari ölçek ile kentsel ölçek arasında ilişkiler kurma yeteneği kazandırma
2. Mimari tasarıma kentsel ölçek ile ilgili kavramları entegre edebilme yeteneği kazandırma
3. Kenti ve bileşenlerini analitik bir yaklaşımla anlama yeteneği kazandırma
4. Mimarlığın kentsel ölçekteki dönüştürücü etkisini örnekler üzerinden kavrama becerisi kazandırma
Dersin Tanımı Dersin temel içeriği, mimarlığın kentteki, kentin de mimarlıktaki yeri ile ilgili tartışmalardır. Öncelikle kentin ne olduğu, çeşitli kişilerce nasıl tanımlandığı incelenmektedir. Kenti anlamak için gözlemleme, okuma, deşifre etme eylemleri ve yöntemleri; kent deneyimi, deneyimin çeşitli temsilleri dersin konuları arasındadır. Kentlerin mekânsal olarak hangi tasarım ilkeleriyle şekillendikleri örneklerle ele alınmaktadır. Kentsel dönüşüm, dönüşüm stratejileri ve kentin ikonik yapıları karşılıklı olarak irdelenmektedir. Modernist mimarlık, vizyoner mimarlık, bütünsel anlatılar, kentsel ve mimari ütopyalar da tartışılmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Kentler ve yapıların birbiriyle karşılıklı ilişkilerini kavrarlar.
2. Kentsel ilişkileri çözümleme ve temsil etmeyi öğrenirler.
3. Kentlerin gelişme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edinirler.
4. Mimarlık ve kentsel tasarım ölçekleri arasında ilişki kurabilme ile ilgili esasları öğrenirler.
5. Kentle ilgili çeşitli görüş ve söylemlerle tanışırlar.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar Öğrencilerin pratik yapmak ve ödevlerini hazırlamak için bilgisayar ve yazılım uygulamalarını kullanmaları gerekecektir.
Diğer -
Ders Kitabı LeGates, R.T., Stout, F. (ed.) 2011, The City Reader, Routledge.
Diğer Referanslar Knox, P. (ed.) 2014, Atlas of Cities, Princeton University Press.
Mikoleit, A., Pürckhauer, M. 2011, Urban Code, 100 Lessons for Understanding the City, MIT Press.
Wang, W. (ed.) 2013, Culture: City, Lars Müller Publishers.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024