Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 342E - SBP 344E Urban Renewal [Kentsel Yenileme]
 

SBP 342E - SBP 344E Urban Renewal [Kentsel Yenileme]

Dersin Amaçları

Dersin amacı, kentsel gündemi oluşturan politikalara dair eleştirel bir değerlendirilme sunulması yoluyla öğrencileri kentsel mekanın yeniden üretimine dair farklı konu alanları ile tanıştırmaktır. Öğrencileri kentsel mekanın ‘yeniden’ üretiminde etkili olan inisiyatiflerin formülasyonu, uygulaması ve etkileri hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik etmek; kentsel mekanın yeniden üretimi sürecinde etkili olan yapısal, bağlamsal ve sosyo-ekonomik yaklaşımları ve dinamikleri, bu farklı yaklaşım ve dinamiklerin birbirleri ile ilişkilerini ve etkilerini irdelemek; Türkiye’de etkili olan kentsel yeniden üretim süreçlerine, araçlarına ve çok boyutlu etkilerine dair farkındalık yaratmak; ve kentsel mekanın değişiminin ve dönüşümünün etkin yönetimi için gerekli stratejik yaklaşım ve müdahale araçları konusunda ortak bir anlayış geliştirmeye yardımcı olmak hedefidir.

The aim of the course is to provide students an opportunity to explore and examine different perspectives on the reproduction of urban space through a critical commentary on the policies and practices that influence contemporary urban agenda. It introduces students the knowledge and ability to stimulate critical thinking about the formulation, implementation and impact of initiatives that are effective in the reproduction of urban space with a focus on ‘re’ (renewal, regeneration, redevelopment), to provide students an opportunity to examine different perspectives and dynamics on the reproduction of urban space through the investigation of structural, contextual and socio-economic facets, implications and their inter-relationship, to provide awareness and facilitate understanding on the diverse processes, instruments and multi-layered implications of reproduction of urban space in Turkey, and to develop a collective understanding of strategic approaches and intervention instruments in the effective management of change in urban space.

Dersin Tanımı

Ders, kentsel yenileme ve dönüşüm üzerinden kentsel mekanın yeniden üretimini kuram, politika ve pratik üzerinden irdeleyen bir dizi tematik oturumdan oluşmaktadır. Bu kapsamda dersin tematik çerçevesini oluşturan oturum başlıkları: (i) ’Re’ gündemi üzerine: Kentsel mekanın yeniden üretimi, (ii) Kentsel mekanın yeniden üretiminde değişen içerik, (iii) Terk alanlarından olanak mekanlarına: Mekan, yer ve tasarım, (iv) Kentsel ekonomi ve dönüşüm, (v) Kentsel dönüşüm ve toplum, (vi) Kentsel dönüşümün yönetimi, (vii) Türkiye’de kentsel mekanın yeniden üretimi: Kuram, politika, pratik

The course is based on a series of thematic sessions on the ‘re’ agenda and its theoretical and historical context through the exploration of different aspects and perspectives and their inter-relationship: (i) On the ‘re’ agenda: Models in the reproduction of urban space, (ii) Changing context: Evolution of urban ‘re’ framework, (iii) From brownfields to opportunity spaces: Space, place and design, (iv) Environmental responsibility, sustainability and resilience, (v) Urban economy and regeneration, (vi) Resolving community realm in urban regeneration, (vii) Managing and delivering urban regeneration, (viii) Urban ‘renewal’ in Turkey: The policy and practice

Koordinatörleri
Zeynep Günay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024