Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 342E - Urban Renewal [Kentsel Yenileme]
 

SBP 342E - Urban Renewal [Kentsel Yenileme]

Dersin Amaçları

Dersin amacı, kentsel gündemi oluşturan politikalara dair eleştirel bir değerlendirilme sunulması yoluyla öğrencileri kentsel mekanın yeniden üretimine dair farklı konu alanları ile tanıştırmak; öğrencileri kentsel mekanın yeniden üretiminde etkili olan inisiyatiflerin formülasyonu, uygulaması ve etkileri hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik etmek; kentsel mekanın yeniden üretimi sürecinde etkili olan yapısal, bağlamsal ve sosyo-ekonomik yaklaşımları ve dinamikleri, bu farklı yaklaşım ve dinamiklerin birbirleri ile ilişkilerini ve etkilerini irdelemek; Türkiye’de etkili olan kentsel yeniden üretim süreçlerine, araçlarına ve çok boyutlu etkilerine dair farkındalık yaratmaktır; ve kentsel mekanın değişiminin ve dönüşümünün etkin yönetimi için gerekli stratejik yaklaşım ve müdahale araçları konusunda ortak bir anlayış geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Dersin Tanımı

Ders, kentsel yenileme ve dönüşüm üzerinden kentsel mekanın yeniden üretimini kuram, politika ve pratik üzerinden irdeleyen bir dizi tematik oturumdan oluşmaktadır. Bu kapsamda dersin tematik çerçevesini oluşturan oturum başlıkları: (i) Kentsel mekanın yeniden üretimi: Kentsel yenileme gündemi, (ii) Kentsel mekanın üretiminde müdahale biçimleri, (iii) Kentsel mekanın yeniden üretiminde değişen içerik, (iv) Terk alanlarından olanak mekanlarına: Mekan, yer ve tasarım, (v) Çevresel sorumluluk, sürdürülebilirlik ve dirençlilik, (vi) Kentsel ekonomi ve yenileme, (vii) Kentsel yenileme ve toplumsal alan, (viii) Kentsel yenileme ve yönetim, (ix) Türkiye’de kentsel mekanın yeniden üretimi: Politika - pratik

Koordinatörleri
Zeynep Günay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020