Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 342E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Urban Renewal [Kentsel Yenileme]
İngilizce Urban Renewal
Dersin Kodu
SBP 342E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zeynep Günay
Dersin Amaçları Dersin amacı öğrencilere, kentsel yenileme ve dönüşümün mekansal, çevresel, sosyal, ekonomik ve yapısal etkilerinin incelenmesi ile kentsel mekanın üretimi sürecinde etkili olan farklı normları irdeleme ve sürdürülebilir kentsel gelişme için strateji ortaya koyma olanağı sunmaktır.
Dersin Tanımı Ders, kentsel yenileme ve dönüşüm pratiğini teorik ve tarihsel bağlamda irdeleyen bir dizi tematik oturumdan oluşmaktadır. Kalite ve tasarım, yerel ekonomik kalkınma, toplumsal gelişme, dönüşümün yönetimi, Türkiye’de politika ve uygulamalar ile gelecek üzerine çıkarımlar başlıkları altında kentsel yenileme / dönüşüm konusunda mekansal, çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi ve idari ilişkiler çerçevesinde genel bir bakış sunmaktadır.
Dersin Çıktıları Dersi tamamlayan öğrenciler,
1.Sürdürülebilir kentsel yenileme ve dönüşüm stratejileri konusunda ortak bir anlayış geliştirme ve teorileri, politikaları ve uygulamaları kritik ve analiz etme,
2.Kentsel yenileme ve dönüşümün mekansal, çevresel, sosyo-ekonomik, yasal ve finansal boyutları ve etkilerini anlama,
3.Dünyada ve Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm pratiği arasındaki benzerlik ve farkları anlama,
4.Araştırma tasarımı, problem tanımlama, veri toplama ve üretme, analiz tekniklerini kullanma,
5.Sürdürülebilir kentsel yenileme ve dönüşümü etkileyen sosyal adalet, kentlilik, eşitlik, kültür, kimlik gibi farklı değerler konusunda anlayış geliştirme bilgi, beceri ve değerlerini kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020