Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Projesi III
İngilizce Landscape Design III
Dersin Kodu
PEM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Ayçim Türer Başkaya
Dersin Amaçları 1 - Büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problemleri çözümleme becerisini kazandırmak
2 - Çok kullanıcılı kentsel açık alanların tüm donanımları ile tasarlanması aracılığı ile öğrenciye tasarım becerisi kazandırılması
3 - Kent parkları, kıyı kullanımları, ormanlık alanlar, kırsal alanlar, işlevsiz alanların yeniden kullanımına yönelik tasarım kararlarını geliştirme becerisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları.
Dersin Çıktıları 1 - Kentsel ölçekte proje alanına yönelik olarak problemleri tanımlama, analiz ve sentez yapma
2 - Projenin kavrasamsal alt yapısını şekillendiren soyut düşünebilme becerilerini kazanır
3 - Kent parkları, kıyı kullanımları, orman alanları, kırsal alanlar ve terkedilmiş alanlar gibi farklı içerik ve ölçeklerde tasarım problemlerini değerlendirebilme ve farklı temalarla şekillenen işlevsel
4 - Planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların tüm donanımları ile rekreatif amaçlı tasarlama
5 - Yapısal ve bitkisel tasarım problemlerini detay ölçeğinde çözümleyebilme
Önkoşullar PEM 311 MIN DD veya PEM 311E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024